Om skiljaktiga justitieråd

2016-03-30 i Domstol
FRÅGA
Hej! Jag har glömt bort vad den som avger skiljaktig mening i HD kallas med ett annat ord. Kan ni hjälpa mig?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga är du ute efter vem som kan avge en skiljaktig mening i Högsta domstolen (nedan förkortad HD). Svaret på din frågan är att det är ett justitieråd. Om det finns intresse redogör jag lite generellt om Justitieråd och skiljaktiga meningar nedan.

Ett justitieråd är en lagfaren domare som dömer i HD. Till antalet ska det vara minst fjorton stycken enligt 3 kap. 4 § 1 st Rättegångsbalken (RB; se här). När justitieråden prövar ett mål måste inte alla fjorton vara samlade utan huvudregeln är att de ska vara minst fem ledamöter som dömer i målet enligt 3 kap. 5 § 1 st RB (se här).

Om något av justitieråden har en skiljaktig mening när de prövar ett mål ska en omröstning ske och den som har denna skiljaktighet ska även ange de skäl som denne grundar sin mening på enligt 16 kap. 1 § RB (tvistemål)(se här) och 29 kap. 1 § RB (brottmål)(se här). När domen har beslutats ska eventuella skiljaktiga meningar meddelas parterna på samma tid och sätt som domen enligt 17 kap. 9 § 6 st. RB (tvistemål)(se här) och enligt 30 kap. 7 § 5 st. RB (brottmål)(se här).

En skiljaktig mening är alltså en avvikande mening där ett eller flera justitieråd inte håller med majoriteten. Ett exempel på ett rättsfall från HD där skiljaktigheter förekommer är NJA 2006 s. 467.* Detta rättsfall handlar om en grupp högerextrema personer som har uttryck sig kränkande om homosexuella. Majoriteten i HD dömde de för hets mot folkgrupp medan två justitieråd var skiljaktiga. De menade att det inte finns tillräckliga skäl för en fällande dom och ansåg således att dessa personer skulle gå fria.

Om du är intresserad av fördjupning om detta med skiljaktigheter så länkar jag en artikel från Svensk Juristtidning nedan:

SvJT 2012 s. 313

*Notera att de skiljaktiga meningarna brukar stå längst ner i de refererade rättsfallen från HD.

Med vänliga hälsningar

Anton Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (478)
2021-02-27 Överklaga till hovrätten
2021-02-26 När vinner en dom och/eller ett beslut laga kraft?
2021-02-24 Måste jag infinna mig personligen för en muntlig förberedelse?
2021-02-23 Vilken instans kan jag vända mig till i fråga om arvstvist?

Alla besvarade frågor (89648)