Om sexuellt ofredande

Hej, Kan något som man inte uttrycker direkt vara sexuellt ofredande. Exempelvis om någon ofredar en annan med att skriva "jag vill du vet vad med dig" när personen menar att han vill ha sex men inte uttryckligen skriver detta? Den andra förstår att det är det han menar, men är det bevis nog för ett sexuellt ofredande?

Lawline svarar

  

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar bestämmelser brottsbalken.

Jag utgår från att parkerna är vuxna och att ingen är minderårig.

Sexuellt ofredande regleras i 6 kap. 10 § brottsbalken. Första stycket i lagrummet rör sexuellt ofredande mot barn. Andra stycket avser blottare och personer som kränker andras sexuella integritet. Andra stycket stadgar att den som, i annat fall än som avses förut i sjätte kapitalet, blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år.

Sexuellt ofredande straffbelägger alltså allt som ej tagits upp tidigare i sjätte kapitalet brottsbalken. För en vuxen person ska handlingen ha en klar och otvetydig sexuell innebörd.

Vad som krävs för att dömas för sexuellt ofredande kan jag inte svara på eftersom bedömningen varierar från fall till fall. 

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”