Om sambolagens tillämplighet

FRÅGA
Hej!Jag har varit sambo med en person sedan våren 2014, och vi köpte ett hur i november 2014, men har just separerat. Han vill att jag säljer min del av huset till honom men vill inte använda sig av bodelning på det viset att vi delar lika på det vi köpt till huset samt ersätter mig för de timmar jag lagt ner på renovering. Han vill bara köpa ut mig för den summa jag köpte min del av huset för. Kan sambolagen gälla i detta skede även om vi inte varit sambos mer än 9 månader?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Sambolagen gäller "två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll". I lagen finns det ingen exakt angivelse för hur länge man ska ha bott tillsammans för att det ska anses vara "stadigvarande", men sammanboendet ska ha en viss varaktighet eller i varje fall vara tänkt att ha det. Riktlinjer i praxis är till exempel om man är folkbokförda på samma adress eller har bott tillsammans i över 6 månader. I ditt fall kommer sambolagen med stor sannolik vara tillämplig eftersom inköpet av huset tyder på att ert förhållandet var stadigvarande samt att den totala tiden av ert samboförhållande överstiger ett halvår.

Sambolagen hittar du här

Vänliga hälsningar,

Louise Eskesen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll