FrågaAVTALSRÄTTAvtal05/08/2019

Om säljaren häver köpet trots betald handpenning

Jag har bjudit ut en båt till försäljning. Tilltänkt köpare har betalat 5000 kr i handpenning. Annat avtal finns inte. Jag har ångrat mig och betalat tillbaka handpenningen. Har jag ytterligare skyldigheter som säljare?


Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån din formulering utgår jag ifrån att båda parterna är privatpersoner, därför är köplagen (KöpL) tillämplig i svaret gällande vilka påföljder som kan göras gällande vid avtalsbrott.

Man kan bli bunden av ett avtalsförhållande utan ett skriftligt avtal

Man blir bunden av ett avtal när båda parterna uttrycker sina avsikter att binda sig och når en överenskommelse om avtalsbundenhet. Man kan även bli bunden genom konkludent handlande, vilket innebär att avtal kan anses slutet genom handlande i överensstämmelse med ett avtal trots att formellt avtal aldrig slutits.

I avtalslagen är ävenett muntligt avtal likställt ett skriftligt avtal, även vid försäljning av exempelvis en båt (1 kap. 1 § AvtL). I rättspraxis beskrivs att ett avtal om handpenningen ska tolkas som ett avtal om förskottsbetalning om det råder tvivel i det enskilda fallet, dvs. om inget särskilt har avtalats. Eftersom köparen har betalat en summa i handpenning indikerar det på att ni har haft någon typ av överenskommelse och att avtal på så sätt slutits genom konkludent handlande, där den ena parten nu har presterat en del av sin del i avtalsförhållandet.

Säljaren har endast rätt att häva köp om köparen inte betalar i tid

Du som säljaren har endast rätt att häva avtalet om köparen är i dröjsmål med betalningen (54 § KöpL). Det innebär att du inte har hävt avtalet på korrekta grunder, och att avtalet mellan dig och köparen rättsligt fortfarande kvarstår. Det innebär att du fortfarande har en skyldighet att fullfölja din del av avtalet, att leverera båten.

Att som säljare inte prestera i enlighet med avtalet är ett avtalsbrott. Du kan inte frånträda ett avtal bara för att du inte längre vill vara bunden av det, ånger är alltså inte en giltig grund för att du som säljare ska kunna häva ett köp.

Slutsats

Köparen har rätt att kräva vissa påföljder eftersom du som säljare inte hävt köpet med en giltig grund. Köparen har därför rätt att kräva fullgörelse eller häva köpet, samtkräva skadestånd (22 - 29 §§ KöpL). Du som säljare har alltså inga "ytterligare skyldigheter" förutom att prestera din del av avtalet, skulle du inte göra det är det upp till köparen att kräva dessa påföljder som ställts upp till fördel för köparen.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Alexandra MadsenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning