Om rättskällehierarkins normstöd

Finns det någon lag som behandlar rättskällornas hierarki? Isåfall vilken? Vem bestämmer denna hierarki?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingen särskild lag eller grundlag som avgör rättskällornas hierarki, utan det får sägas följa av allmänna rättsgrundsatser. Ett högst icke-juridiskt svar kan vara att samtliga rättskällor är sociala överenskommelser i samhället: Låt säga att det i en viss lag hade stått att lag är den högsta rättskällan, och i grundlag stått att grundlag är den högsta rättskällan (vilket för övrigt framgår av grundlag, se 11 kap 14 § regeringsformen), så hade vi ansett att grundlag står högst i rättskällehierarkin helt enkelt därför att det är själva innebörden av en grundlag.

Rättskällehierarkin får även i övrigt sägas vara mer eller mindre common sense-baserad, men frågan om vem som bestämmer rättskällehierarkin är för den sakens skull inte alls självklar. Exempelvis har vi i Sverige en stark tradition av att lägga stor vikt vid vad som står i en viss lags förarbete när det finns oklarheter i lagtexten, medan det inom andra rättssystem i regel inte alls behöver se ut på det sättet. På liknande sätt anses den amerikanska konstitutionen ha ett relativt heltäckande vidsträckningsområde och det råder konstant akademisk debatt (och det är en ständigt avgörande fråga i den amerikanska högsta domstolen) hur konservativt respektive liberalt den ska tolkas. Hade Sverige haft den amerikanska konstitutionen, hade många frågor som i USA anses täckas av den ansetts falla utanför, och behöva avgöras av exempelvis lag. Vad det beror på kan nog endast förklaras med att olika syn på rättskällorna "satt sig i väggarna" i de två länderna.

Frågan om rättskällehierarkin skulle också kunna aktualiseras praktiskt om principen om EU-rättens företräde hamnar i konflikt med svensk grundlag. Vad jag fått lära mig under juristutbildningen ska svensk domstol följa grundlagen (ska saken hårdras skulle dock i det långa loppet Sverige antingen behöva lämna EU eller ändra grundlagen), medan jag har förstått att andra juriststudenter vid andra universitet fått lära sig att en domstol ska följa EU-rätten även i strid med svensk grundlag.

Sammanfattningsvis får jag nog besvara din fråga ungefär såhär: Augustinus lär ha sagt ungefär "Om du inte frågar mig vad tid är så vet jag, men om du frågar mig, så vet jag inte" och på ungefär samma sätt kan det sägas om rättskällehierarkin att det i grund och botten är relativt givet varför visa rättskällor står högre än andra i hierarkin, men ska saken hårdras finns det inga andra givna svar än att en viss hierarki skapats och accepterats som en social konstruktion just av den anledningen att någon normhierarki måste finnas, och att det ansetts lämpligt att utforma den på detta sätt. Med det sagt vill jag verkligen understryka att de något filosofiska frågorna kring rättskällehierarkin i praktiken inte vållar problem annat än möjligen i extremfall.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo