Om rättskällehierarkin

Vad betyder rättskällehierarki? Hur kan man förklara

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns olika former av rättskällor, såsom grundlagar, lagar, regeringens förordningar, myndigheters föreskrifter och vägledande domar från exempelvis Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen – så kallade prejudikat. Rättskällehierarkin avgör vilken rättskälla som ska ges företräde i den utsträckning rätt i olika rättskällor strider mot varandra.

Låt mig förklara med ett exempel: Tänk dig att regeringen har utfärdat en förordning, men att en bestämmelse i förordningen strider mot den yttrandefrihet som tillerkänns var och en i regeringsformen, alltså en grundlag (yttrandefriheten skyddas av 2 kap. 1 § först stycket första punkten regeringsformen). Eftersom grundlagar står högre i rättskällehierarkin än förordningar, kan bestämmelsen i förordningen inte tillämpas.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo