Om rättskällehierarkin

FRÅGA
Vad betyder rättskällehierarki? Hur kan man förklara
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns olika former av rättskällor, såsom grundlagar, lagar, regeringens förordningar, myndigheters föreskrifter och vägledande domar från exempelvis Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen – så kallade prejudikat. Rättskällehierarkin avgör vilken rättskälla som ska ges företräde i den utsträckning rätt i olika rättskällor strider mot varandra.

Låt mig förklara med ett exempel: Tänk dig att regeringen har utfärdat en förordning, men att en bestämmelse i förordningen strider mot den yttrandefrihet som tillerkänns var och en i regeringsformen, alltså en grundlag (yttrandefriheten skyddas av 2 kap. 1 § först stycket första punkten regeringsformen). Eftersom grundlagar står högre i rättskällehierarkin än förordningar, kan bestämmelsen i förordningen inte tillämpas.

Vänligen,

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (766)
2020-11-22 Har barnet danskt medborgarskap?
2020-11-21 Kan den svenska drottningen straffas för brott?
2020-11-21 Kan kungens åtalsimmunitet hävas?
2020-11-21 Folkbokförd på fritidshus?

Alla besvarade frågor (86388)