Om rätten att bo kvar i sambos bostad

2021-03-21 i Sambo
FRÅGA
Hej!Min sambo köpte ett hus som enskild egendom men vi bor där som sambo. Var sambo innan husköpet. Valet på enskild egendom pga historik med skilsmässa tidigare och tvingad husförsäljning. Betalar kostnader tillsammans. Hon har två döttrar och jag en dotter, inga gemensamma. Hur ser det ut vid ev dödsfall (sambon). Hur står jag i möjlighet att kunna bo kvar? Kan min sambo skriva ngt? Vi har inget samboavtal ännu. Jag skulle ju vilja kunna bo kvar, antar att hennes barn ärver som bröstarvingar direkt. Jag kan väl då ta ett lån för att köpa huset och betala dem. Kan sambon skriva ngt för att begära att det ej blir marknadsvärde utan den faktiska summan som hon köpte huset inkl belåning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag tolkar din fråga som att din sambo har ett hus som är inköpt innan ni två blev sambos och att du nu undrar om det finns någon möjlighet för dig att bo kvar där efter att din sambo avlider.

Som sambo har man ingen legal arvsrätt. Det finns dock enligt 18 § sambolagen en möjlighet för den efterlevande sambon att begära bodelning. I en bodelning ingår då samboegendomen enligt 8 § sambolagen. Enligt 3 § sambolagen är samboegendom sambors gemensamma bostad och bohag om det har förvärvats för gemensamt bruk. Så som jag tolkar din fråga så har din sambo förvärvat huset innan ni två träffades, det skulle då betyda att det inte är förvärvat för ert gemensamma bruk. Men om så inte är fallet finns det alltså en möjlighet för dig att begära bodelning och därmed få del av huset. I ett samboavtal kan man enligt 9 § sambolagen endast skriva vad som inte ska ingå i en bodelning.

Andra alternativ. Det finns dock andra alternativa lösningar på ditt problem. Din sambo kan upprätta ett testamente i enlighet med 10 kap ärvdabalken där hen tillskriver dig huset. Det finns dock vissa begränsningar i testamentsrätten. Din sambo får inte testamentera bort så stor del av sin egendom att det inskränker hens bröstarvingarnas laglott enligt 1 § 7 kap. ärvdabalken. Eftersom din sambo har två döttrar har de vardera skyddat ¼ av din sambos totala kvarlåtenskap, alltså ½ är skyddat totalt. Det betyder alltså att din sambo kan testamentera bort hälften av sin totala kvarlåtenskap. Det betyder alltså att om huset inte utgör mer än hälften av hennes kvarlåtenskap kan hon testamentera hela huset till dig. Tex om vi antar att den totala kvarlåtenskapen uppgår till 100 så är döttrarna berättigade till 25 vardera därmed om huset är värt mindre än 50 är det möjligt att testamentera in det som en helhet till dig.

Det finns också en möjlighet att i testamente skriva hur en viss egendom ska användas oberoende äganderätten till den egendomen. Det är därmed ett alternativ för din sambo att testamentera en rätt för dig att bo kvar i huset men att den faktiska äganderätten tillkommer hennes döttrar.

Av NJA 1990 s. 18 framgår det att det är möjligt att ställa upp ett förköpsförbehåll vid arv eller gåva. Det betyder alltså att det bör vara möjligt för din sambo att uppställa ett förbehåll i sitt testamente som avser att du ska ha möjlighet att köpa huset om döttrarna väl väljer att sälja det.

Hoppas du har fått svar på dina frågor.

Vänligen

Adam Stannervik
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (500)
2021-09-07 Skillnaden mellan arvsrätten för gifta och sambos
2021-08-20 Räknas gåva till sambo som förskott på arv?
2021-08-17 Vem ärver i ett samboförhållande?
2021-08-14 Kan min pappas partner med stöd av sambolagen göra anspråk på hans bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (95752)