Om rätt till umgänge

2016-11-30 i Barnrätt
FRÅGA
Kan mamman som har ensam vårdnad neka pappan umgänget med barnet ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Barnets bästa som utgångspunkt

Barns rätt till umgänge regleras i föräldrabalken (FB) 6 kap., se här. I FB 6:2 a (här) klargörs att vid frågor som bl.a. har med barns umgänge att göra, är det alltid barnets bästa som ska vara avgörande. Här får andra intressen således stå tillbaka - det är barnets bästa som ska vara i fokus. Med barnets bästa menas att man vid en bedömning ska ta hänsyn till risken för att barnet på något sätt far illa, till exempel genom våld, och att man ska ta hänsyn till barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Vem bestämmer om umgänge?

Du som ensam vårdnadshavare har en rätt (och skyldighet) att bestämma bl.a. om vem barnet ska umgås med. Barnets synpunkter och önskemål ska spela in på dina beslut i takt med barnets stigande ålder. Enligt FB 6:15 har barnet rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Umgänget är helt och hållet till för barnet - det finns ingen plikt för barnet att umgås med föräldern och inte heller någon rätt för föräldern att umgås med barnet. Allt som finns är en rätt för barnet att umgås med föräldern. Ansvaret åligger er båda som föräldrar att umgänge sker på ett fullgott sätt.

Nekar du barnet umgänge med pappan kan det hända att pappan eller socialnämnden väcker talan om rätt till umgänge enligt FB 6:15a, om pappan vill umgås med barnet. Barnets bästa kommer i ett sådant fall vara avgörande för vad rätten beslutar kring umgänget.

Din situation

Det som skrivits ovan är en generell redogörelse för vad som gäller kring barnets rätt till umgänge med förälder. Jag vet inte hur din situation ser ut och vad anledningen är att du vill neka umgänge med pappan. Jag rekommenderar dig att å ena sidan tänka på barnets bästa och fatta beslut som tillgodoser de behoven, å andra sidan bör du tänka på att barnet som grund har rätt till umgänge med båda föräldrarna.

Med vänlig hälsning,

Måns Axnér
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1614)
2021-01-17 Vem kan begära faderskapstest?
2021-01-15 Vad kan jag göra om den ena föräldern inte följer dom om umgänge?
2021-01-15 Har jag rätt att träffa mitt barnbarn?
2021-01-11 Under vilka förutsättningar kan vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna?

Alla besvarade frågor (88253)