Om processuella regler

2019-01-12 i Domstol
FRÅGA
I ett brottmål är X åtalad för tillgrepp av fortskaffningsmedel. X har erkänt gärningen. Under huvudförhandlingen berättar X att hon även tagit en bilstereo ur en annan bil vid samma tillfälle. Inget mer sägs dock om bilstereon under huvudförhandligen. X döms av tingsrätten för tillgrepp av fortskaffningsmedel och stöld avseende bilstereon. Påföljden bestäms till en månads fängelse. Vid omröstningen ville två nämndemän döma till skyddstillsyn medan rättens ordförande och en nämndeman ville döma till fängelse. Har domstolen gjort något/några processuella fel? Och finns det något lagrum till detta?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ifall stölden av bilstereon endast nämns av X och åklagaren inte framför några andra omständigheter som bevisar att stölden faktiskt har skett kan det inte anses vara styrkt utom rimligt tvivel att X har stulit bilstereon. För att en person ska dömas för ett brott krävs det att åklagaren uppfyller det höga beviskravet (styrkt utom rimligt tvivel) och det faktum att X erkänner gör inte att det är bevisat. X bör därför inte dömas för stöld av bilstereon. Beviskravet finns inte stadgat i lag utan har snarare växt fram genom rättspraxis.

När det blir lika i omröstningen mellan nämndemän och ordförande i brottmål ska den lindrigaste påföljden väljas. Skyddstillsyn anses alltid vara ett lindrigare straff än fängelse, hur kort fängelsestraffet än är. Eftersom det blev två mot två i omröstningen ska påföljden därför bli skyddstillsyn. I brottmål väger alltså inte ordförandens röst tyngre än nämndemännens. Detta stöds av 29 kap. 3 § rättegångsbalken.

Har då domstolen brutit mot några processuella regler i och med detta? En processuellt regel kan enklast definiera som en regel som förklarar hur en rättsprocess ska fungera. Regeln angående omröstning är utan tvekan en processuell regel som här har brutits, därför har domstolen gjort sig skyldig till ett processuellt fel.
Det är dock mer tveksamt om man utan vidare kan hävda att det är processuellt fel att fälla X för stöld på vad som tycks vara bristande bevisning. Domstolen kan ha argument som ändå rättfärdigar den fällande domen, det finns alltså utrymme att argumentera kring frågan. Det mesta verkar dock tala för att domstolen gjort sig skyldig till ett processuellt fel även angående den fällande domen för stöld.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (346)
2019-05-21 Tågordning vid huvudförhandling i tvistemål och ordförandens roll
2019-05-08 Fråga om delgivning och brytande av preskriptionstiden för brott. Också fråga om när skadeståndsanspråk preskriberas
2019-05-08 Var rättegång i tvistemål hålls
2019-04-29 Vem får gå på en häktningsförhandling?

Alla besvarade frågor (69309)