Om prepositioner och viljeyttring i testamentstolkning

2015-09-21 i Testamente
FRÅGA
Hej!Om en person ärvt mark (via testamente) där det står att personen inte får bygga på marken på 17år, Gäller det då även att man inte får gräva ner te.x. avloppsanläggning på marken, eller klassas det som annat?Mvh
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Eftersom testamentet uttrycker prepositionen ”på” så kan det uttolkas som att det avser endast befintligheter ovanpå eller i nära samband med marken, med hänseende till en av Svenska Akademiens ordboks (SAOB) definitioner av ordet. Detta kan i sin tur innebära att byggförbudet inte omfattar installationer långt under markytan. I fråga om testamentstolkning så har dock ordalydelsen mindre betydelse än hos andra rättshandlingar. Som utgångspunkt ska man uttolka testamentet i enlighet med vad som kan antas vara testatorns vilja, vilket framgår av Ärvdabalk (1958:637) 11:1 första stycket. Skulle ordalydelsen i testamentet skilja sig från testatorns vilja på grund av grammatiska misstag, felskrivningar eller dylikt, så ska testamentet ändå tillämpas i enlighet med vad testatorn åsyftat. Detta förutsätter dock att testatorns vilja överhuvudtaget kan uppdagas (Ärvdabalk 11:1 andra stycket).

Det innebär med andra ord att testatorns vilja måste uttolkas utifrån testamentets ordalydelse och syfte samt övriga omständigheter, exempelvis vad denne muntligen har uttalat i närvaro av vittnen, för att avgöra om avloppsanläggningen kan grävas ner i marken trots testamentets byggförbud. Här är det värt att notera att fri bevisföring råder, det vill säga att alla bevismedel är tillåtna för att avgöra vad testatorn åsyftade.

Eftersom din berättelse är alltför knapphändig så kan jag inte göra någon form av bedömning av vad testatorn åsyftade. Det lämpligaste vore dock att be en jurist specialiserad på testamentsrätt göra en kvalificerad helhetsbedömning av vad som kan antas vara testatorns vilja utifrån testamentets ordalydelse och de uppgifter du eventuellt förfogar över om vad testatorn har sagt under sin levnad. Förslagsvis kan du i detta ärende vända dig till vår samarbetspartner Familjens Jurist via http://lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2682)
2020-11-29 Är kopia av testamente ogiltigt?
2020-11-28 Behöver vi upprätta ett nytt testamente nu när vi har gift oss?
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?
2020-11-23 Alla arvingar utom bröstarvingar kan uteslutas genom testamente

Alla besvarade frågor (86590)