Om person X sitter häktad så kan du fråga domstolen om vilket sorts rackartyg det handlar om

FRÅGA
Jag undrar om det är offentligt vad en person sitter häktad för, och vad jag kan söka besked om detta i så fall.Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är anmärkningsvärt att du har behövt vänta närmare 3 veckor för att få svar på din fråga. Svaret på din fråga är nämligen helt enkelt: ibland, ibland inte.

Om du vill ta reda på alla uppgifter i en dom, ett beslut (till exempel häktningsbeslut) eller en viss handling så kommer domstolen i fråga ALLTID att göra en sekretessprövning innan en handling lämnas ut. Huruvida du kommer få ta del av ett visst häktningsbeslut, eller inte, beror på vikten av att uppgiften/uppgifterna inte röjs kontra den skada som kan uppstå om uppgiften/uppgifterna röjs. Omständigheter som kan påverka denna bedömning är till exempel om häktningsframställningen i fråga har skett bakom stängda dörrar eller inte, vilket inte är ovanligt när det kommer sexualbrott (5 kap. 1 § st. 2 Rättegångsbalken). I din fråga skriver du om just uppgiften: "vad en person sitter häktad för". Jag tolkar det som att du menar det specifika brottet som brottsperson X är häktad för. Mig veterligen så är själva brottsrubriceringen i princip alltid offentlig. Däremot kan det vara så att brottspersonens identitet är sekretessbelagd, se till exempel Högsta domstolens dom i NJA 2005 s. 91.

Observera dock att i varje enskilt fall görs en sekretessprövning. Du kan ansöka om att ta del av domar, beslut och handlingar här. Där får du välja vilken domstol det gäller och skicka iväg ett mail till den aktuella domstolen och fråga vad det är för fuffens som brottsperson X sitter häktad för.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Fredrik Rising
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (278)
2020-07-08 Hur får olika hemsidor tillgång till privatpersoners brottsregister?
2020-07-06 Vart kan man beställa domslut ifrån?
2020-07-02 Varför är domstolshandlingar tillgängliga för allmänheten?
2020-06-30 Kan jag begära ut förhörsprotokoll?

Alla besvarade frågor (81795)