Om pensionssparande ingår i giftorättsgodset när make/maka avlider

FRÅGA
Privat pensionsförsäkring vid bouppteckning.Jag är gift och vi har båda särkullbarn.Jag har privata pensionsförsäkringar med min maka som förmånstagare.Om jag avlider räknas då pensionsförsäkringarnas värde in i giftorättsgodset ?
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!
Huvudregeln är att all egendom är giftorättsgods om det inte är stadgat att egendomen ska anses som enskild egendom, se här.
Det finns dock undantag från detta gällande viss privat egendom. Pension är ett av dessa undantag som nämns i äktenskapsbalken. Om den avlidne har en pensionsförsäkring så hänvisar äktenskapsbalken till de bestämmelser som finns i försäkringsavtalslagen, se här.
Här säger man att det försäkringsbelopp som utfaller när person som har försäkringen avlider inte räknas med i kvarlåtenskapen om det finns en förmånstagare, se här.
Kvarlåtenskapen är den del som räknas in i giftorättsgodset. Så om du skulle avlida så skulle inte din försäkring räknas in i ditt giftorättsgods eftersom en förmånstagare finns.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning
Hanna Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (865)
2020-10-28 Lagval av arvfrågor
2020-10-27 Regler kring legat
2020-10-23 Ärver en dödsbodelägare den avlidnes skulder?
2020-10-16 Gåvor som kränker arvsrätten och förskott på arv

Alla besvarade frågor (85609)