Om pappan vill ha gemensam vårdnad

2021-08-25 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Om en kvinna blir gravid med en man, men inte talar om det för honom och därför får ensam vårdad, hur stora är hans chanser att få delad vårdnad om han ett halvår efter barnet är fött får reda på att det är hans via DNA test och han vill ha delad vårdnad?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över hur stor chansen är att som fastställd pappa få gemensam vårdnad till ett barn som varit under ensam vårdnad av mamman sedan födseln. Tyvärr är frågan inte så enkel att det går att svara med hur stor eller liten chans pappan har för att nå framgång med en begäran om gemensam vårdnad. Varje fall bedöms var för sig och således beror det på de specifika omständigheterna i det enskilda fallet. I det följande går jag dock igenom vilka faktorer en domstol lägger vikt vid när den beslutar i ärenden om gemensam eller ensam vårdnad.

Reglerna om vårdnad finner du i föräldrabalken (hädanefter förkortat FB).

Barnets bästa står i centrum

Först och främst ska sägas att det i familjerättsliga frågor som rör barn finns en utgångspunkt om att barnets bästa ska stå i centrum. Det innebär att det i tvister om vårdnad inte brukar talas om föräldrarnas rätt till barnet, utan snarare barnets rätt till sina föräldrar. När en domstol bedömer om man ska bevilja gemensam eller ensam vårdnad utgår den således ifrån vad som är bäst för barnet och fäster då särskilt avseende vid:

- risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa,

- barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, och

- föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet.
(6 kap. 2 a och 5 § FB)

Att som förälder vilja ha ensam vårdnad av ett barn kan alltså ses som ett tecken på att den föräldern inte sätter barnets bästa i första hand. Motsätter man sig gemensam vårdnad kan det nämligen ses som ett motstånd mot att barnets behov av att ha en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Med det sagt så finns det självklart andra anledningar till att man som förälder motsätter sig gemensam vårdnad utan att det betyder att man inte prioriterar barnets bästa. Trakasserier, övergrepp eller våld i nära relation är exempel på sådana saker som i de flesta fallen innebär att en domstol anser att det bästa för barnet är att den föräldern inte får del i vårdnaden.

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Nygren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (871)
2021-10-18 Vad händer om man ger upp vårdnaden av sina barn?
2021-10-15 Umgänge och vårdnad - vad kan man göra?
2021-09-30 Nekad att träffa barnet av boendeföräldern
2021-09-30 Vad gäller avseende umgänge och vårdnad?

Alla besvarade frågor (96481)