Om övergrepp i rättssak

2017-02-14 i Övriga brott
FRÅGA
Hej! Får en advokat ringa och hota och skrämma motpartens vittne i syfte att få vittnet att inte vittna?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om en advokat hotar ett vittne för att få vittnet att inte vittna gör advokaten sig skyldig till övergrepp i rättssak, 17 kap. 10 § brottsbalken. Advokaten kan för det dömas till fängelse i högst 4 år.

Som du kan läsa i 17 kap. 10 § brottsbalken gäller den en situation då hot om våld förekommit i syfte att få en person att inte vittna. Syftet med våldet måste alltså vara att hålla vittnet tyst. Annars är det mer rimligt att advokaten åtalas för olaga hot (4 kap. 5 § brottsbalken).

Enligt andra meningen i 17 kap. 10 § brottsbalken måste det inte vara hot om våld. Där står att hot som medför lidande, skada eller olägenhet i syfte att inte vittna också kan dömas till övergrepp i rättssak.

Sammanfattning: Advokaten kan dömas till övergrepp i rättssak om hoten skett i syfte att få personen att inte vittna. Dessutom måste hoten medföra någon slags olägenhet för vittnet. Advokaten kan i så fall dömas till högst fyra års fängelse.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?