Om möjlighet att överta bostad efter avliden sambo

2020-09-23 i Sambo
FRÅGA
Min bror bor ihop med sambo som avlidit, sambon äger huset.Hur länge har min bror rätt att bo kvar ?
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte om din bror och hans sambo införskaffade bostaden gemensamt eller inte. Då du däremot väljer att berätta att sambon äger huset, utgår jag ifrån att sambon hade bostaden redan innan de valde att flytta ihop. För att kunna svara på din fråga kommer vi behöva att kika på sambolagen (SamboL) och ärvdabalken (ÄB).

Bodelning kommer att ske

Då din brors sambo har avlidit så kommer det att ske en bodelning enligt sambolagens regler (SamboL 8 §). I bodelningen kommer endast samboegendomen att fördelas mellan din bror och hans sambos arvtagare. Samboegendom är bland annat gemensam bostad och bohag. För att något däremot ska anses utgöra samboegendom och på så vis kunna bli föremål för en bodelning krävs det att det har köpts med avsikten att det ska användas av båda samborna gemensamt (SamboL 3 §). Vad jag har förstått det som utifrån din formulering så äger sambon huset och hade det redan innan de flyttade ihop. Bostaden är därför inte samboegendom och kommer inte att ingå i en bodelning.

Möjlighet att överta bostad

Det finns en regel i sambolagen som kan ge den ena sambon rätt att överta bostaden. För att regeln däremot ska kunna användas krävs det mycket. Finns det barn med i bilden och det kan anses vara skäligt för din bror att ta över bostaden kan det vara en möjlighet. Har din bror och hans sambo däremot inte haft barn tillsammans krävs det dock synnerliga skäl för att han ska kunna överta bostaden (SamboL 22 § stycke 1). Det kan därför vara svårt för din bror att överta huset med hjälp av den paragrafen.

Rätt att bo kvar

Eftersom huset inte kommer bli föremål för en bodelning så kommer det istället att bli en del av sambons dödsbo. Dödsboet är bland annat det som den avlidna personen ägde. Det är sambons arvingar som därför kommer att överta bostaden (ÄB 2 kap). Exempel på arvingar är sambons barn, föräldrar och syskon. Som sambo saknar man arvsrätt vilket innebär att din bror inte har möjlighet att ärva.

Arvingarna kommer bli så kallade dödsbodelägare. Med det menas att de har rätt till arv direkt. Detta för det är de som har hand om förvaltningen av dödsboet. Som dödsbodelägare bestämmer de när och hur arvet ska fördelas. Det är med andra ord din brors sambos arvingar som bestämmer hur länge din bror kommer att få bo kvar i huset ( ÄB 18 kap. 1 §).

Sammanfattningsvis så är det din brors sambos arvingar som bestämmer hur länge han kan bo kvar i huset. Detta förutsatt att huset inte införskaffades med avsikten att de skulle bo gemensamt i det.

Med vänliga hälsningar,

Madelen Henriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (505)
2021-12-03 Kommer jag ärva min sambos skulder?
2021-11-20 Vem får behålla den gemensamma bostaden som ägs av mig om min sambo avlider?
2021-11-16 Gäller ett samboavtal som inte längre finns i fysisk form?
2021-11-04 Kan en sambo ärva?

Alla besvarade frågor (97626)