Om möjlighet att byta grundskola

FRÅGA
Hejsan! Det är så att min son vantrivs på sin skola. Vi har haft stora problem med att få han att gå dit. Han mår illa och har ont i magen hela tiden. Vi har påpekat detta till hans skola men utan resultat. Vi sökte till annan skola i april månad och nu fick jag besked på mail att han inte fick plats. Nu sitter vi här med mycket ångest o vet inte vad vi ska göra då han vill inte tillbaka på sin gamla skola
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om rätten till skolval

Jag tolkar din fråga som att din son går i grundskolan. När det kommer till kommunala skolor har vårdnadshavarna till barnet rätt att framföra önskemål om vilken skola barnet ska gå i (10 kap 30 § skollagen). Det finns dock den så kallade närhetsprincipen, vilken innebär att elever som bor nära skolan i första hand har rätt till platserna. Det verkar vara detta som inträffat i ert fall.

Vad kan ni göra?

Skolan har ett ansvar gentemot sina elever, men detta fungerar inte alltid som det ska (bl.a. kap 5-6 skollagen om trygghet och studiero samt åtgärder mot kränkande behandling behandlar detta). Om ni inte kan få det att fungera med den gamla skolan kan ni söka till fler kommunala skolor inom kommunen eller friskolor.

Finns inga lämpliga skolor inom kommunen finns möjlighet att söka till en skola även utanför kommunen (25-26 §§ skollagen). Detta gäller främst om eleven har särskilda skäl att få gå i en annan kommuns skola, och rättigheten fungerar därför inte på samma sätt som att söka inom kommunen. Det finns dock alltid en möjlighet för skolor att ta emot elever från andra kommuner om de så önskar, oavsett vilka skäl eleven har att vilja gå där (27 § skollagen).

Hur ansökan går till kan variera lite beroende på vilken kommun och vilken skola du söker till. Jag rekommenderar att ni söker till så många skolor som möjligt för bästa chans att få en plats för er son. Det finns inget som begränsar antalet sökningar ni kan göra till olika skolor.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (254)
2020-01-24 Kränkande behandling och förtal av lärare
2020-01-22 Får en gymnasieskola alkoholtesta eleverna?
2020-01-22 Får lärare beslagta en mobiltelefon?
2019-12-30 Kan jag jobba på skola om jag har begått brott?

Alla besvarade frågor (76501)