Om min make avlider före mig, spelar det någon arvsmässig roll att jag inte är hälftenägare till sommarstugan?

FRÅGA
Jag och min make har särkullbarn men inga gemensamma barn. Vi äger hälften var av fastigheten vi bor i men min make står som ensam ägare till sommarstugan. Vi har nyligen genom äktenskapsförord omvandlat stugan från enskild egenom till giftorättsgods.Om min make avlider före mig, spelar det någon arvsmässig roll att jag inte är hälftenägare till stugan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om din make avlider före dig ska en bodelning göras av dig och din makes arvingar (hans barn). I bodelningen ska all din och din makes egendom som är giftorättsgods ingå, alltså även sommarstugan. Egendomen ska sedan fördelas lika mellan dig och din makes kvarlåtenskap: hälften av egendomen tillhör alltså dig och hälften utgör kvarlåtenskapen som är arvet till barnen. (Äktenskapsbalken 9 kap. 1 § och 11 kap. 3 §)

Om du och arvingarna är överens om fördelningen av egendomen spelar ägande ingen roll
Hur fördelningen av den specifika egendom ser ut i praktiken beror helt på er. Är du och arvingarna helt överens om hur egendomen bäst delas lika, så är situationen problemfri och egendomen ska då fördelas enligt er vilja. Ni kan då bestämma att du ska få sommarstugan eller att den ska ingå i din makes kvarlåtenskap. Att din make står som ensamägare saknar här betydelse, vilket även gäller annan egendom någon av er äger.

Om ni inte är överens är huvudregeln att varje make ska tilldelas den egendom denne äger
Skulle ni inte komma överens om fördelningen kan ni ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare. Denne hjälper er då att fatta beslut om hur egendomen ska fördelas mellan er. Kommer ni inte heller med bodelningsförrättarens hjälp överens har denne möjlighet att göra s.k. tvångsdelning och alltså själv fatta ett bindande beslut om fördelningen och vem sommarstugan ska tillfalla. Huvudregeln här brukar vara att varje make på sin lott i första hand ska få egendom ur ”sitt” giftorättsgods, alltså det maken ägde, för att så lite som möjligt rubba äganderättsförhållandena. Detta innebär alltså att utgångspunkten är att sommarstugan ska ingå i din makes kvarlåtenskap.

Sammanfattningsvis kan det alltså spela roll att du inte är hälftenägare till sommarstugan. Kommer du och arvingarna överens om vem som ska få stugan så bestämmer ni detta själva. Men skulle ni inte vara överens kan en bodelningsförrättare behöva bestämma och det är då troligt att sommarstugan, p.g.a. att din make ensam äger den, ska ingå i hans kvarlåtenskap och ärvas av hans arvingar.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1127)
2021-11-30 Går det att ansökan om skiftesman via post?
2021-11-30 Boutredningsmannens befogenheter i förhållande till ett dödsbo
2021-11-30 Värdering av egendom vid bouppteckning
2021-11-29 När behöver kallelse till bouppteckningssammanträde skickas ut?

Alla besvarade frågor (97624)