FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTÖvrigt13/07/2018

Om man kan ärva skulder?

Hej. Min svåger dog och hade skulder men inga tillgångar i dödsboet. Måste hans son betala sin fars skulder? Sonen har egna skulder med fogde efter sig. Till saken hör att sonen nu kommer att få en summa pengar då hans farfar avlidit. Kommer fogden ta dem till hans pappas skulder?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag utgår ifrån att du har flera frågor, vilka jag försöker besvara nedan. Jag utgår också från att farfar är far till din svåger.


Kan sonen komma att ärva skulder efter sin far enligt svensk rätt?

Man kan inte ärva skulder inom svensk rätt. Finns det inga tillgångar i ett dödsbo ärver arvingar bara inget i så fall. Om det i ett dödsbo finns mer skulder än tillgångar försätts dödsboet emellertid i konkurs (jfr 2 kap. 3 § konkurslagen). En dödsbodelägare eller alla dödsbodelägare får skicka in en ansökan till tingsrätten för att försätta dödsboet i konkurs. Arvingar får på så sätt inte behöva stå för de skulder som arvlåtaren hade. Din svågers son kommer därför inte behöva ärva hans fars skulder.


Om Kronofogden får ta sonens arv som kommer från farfar för svågerns skulder?

Om sonen ärvt pengarna efter farfar är det hans pengar och de kan inte användas för andras skulder. Kronofogdemyndigheten kan alltså inte ta hans eget arv för att betala skulder i din svågers dödsbo. Du nämner dock att svågerns son också hade skulder och att Kronofogden var efter honom. Det finns därför en risk att Kronofogden tar de pengarna eller en del av dem som kommer från arvet från farfar.

Du nämner vidare inte om farfar gått bort efter eller före svågern. Det är nämligen så att endast den som lever kan ärva farfar (jfr 1 kap. 1 § ärvdabalken). Om sonens farfar gick bort efter att fadern (din svåger) gått bort kommer inte din svågers dödsbo kunna ärva farfar. Detta innebär att det är endast din svågers son och alla andra levande arvingar efter farfar som får ta del av arvet efter farfar. Dog farfar efter att din svåger dog kan därför inte Kronofogden heller ta några pengar alls från farfars dödsbo för att betala skulder i din svågers dödsbo.

Hoppas att du fick svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?