Om man har en prick sedan innan och är 19 år och blir tagen med strax under 2 gram kokain, vad blir straffet?

Om man har en prick sen innan och är 19 år och blir tagen med stax under 2 gram kokain vad blir straffet då?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Med "prick" utgår jag att du menar att personen sedan tidigare är dömd för brott.

Kommer tidigare domar att påverka straffet?

Endast i undantagsfall påverkar tidigare domar ett nytt straff. Typfall är i så fall att domen ligger nära i tiden och att straffet anses grovt nog för att även omfatta det nya brottet, alternativt vid upprepad brottslighet av samma slag. Om personen är ung och bara har en dom i sitt belastningsregister sedan tidigare är det osannolikt att det skulle få några negativa konsekvenser vid en ny dom.

Vad är straffet för strax under 2 gram kokain?

Förutsatt att personen blir dömd för brottet så räknas innehav av 2 g kokain som narkotikabrott av normalgraden (1 § narkotikastrafflag). Straffskalan för detta brott är fängelse i upp till tre år. Under vissa omständigheter, beroende på mer specifikt vad brottet handlade om samt personens personliga omständigheter, kan man istället få en villkorlig dom.

Det går inte att avgöra exakt vilket straff som brottet skulle resultera i. Det är dock ett relativt allvarligt brott som riskerar en allvarlig påföljd. Som referens är straffvärdet för innehav av 1 gram kokain en månads fängelse (NJA 2008 s. 653). Oavsett vad straffet blir ska det sedan sättas ned med 1/3 på grund av personens låga ålder (29 kap 7 § brottsbalken).

Hoppas att du fick svar på din fråga! Vill du ha en mer precis prognos över potentiellt straff är du välkommen att höra av dig till oss igen och närmare beskriva situationens omständigheter.

Vänligen,

Erika RedeliusRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo