Om man får en del av ett hus i gåva - kan det då utmätas?

2015-02-18 i Utmätning
FRÅGA
Hej. Min sambo vill ge mig halva sitt hus som gåva. Jag ska dock inte ta över lån då jag har skulder hos Kronofogden. Kan KF göra utmätning på min gåva och på så sätt tvinga oss att sälja huset?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vid utmätning bör Kronofogden i första hand ta i anspråk sådan tillgång som kan användas till skuldernas betalning med minsta kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären, enligt 4 kap. 3 § 2st. utsökningsbalken. Finns det någon annan tillgång Kronofogden kan ta, i stället för bostaden, görs detta i första hand.

Men Kronofogden kan göra utmätning på ett hus (4 kap. 24 § utsökningsbalken). Villkoren för detta är att gäldenären (den skuldsatta personen) är ägare till huset, att huset går att överlåta och att det har ett förmögenhetsvärde som utmätningsobjekt.

Om din sambo ger halva huset till dig äger ni en andel på 50 % var av huset. Din andel av huset kan då utmätas och fordringsägaren kan sedan yrka att hela huset ska säljas (8 kap. 8 § och 9 § 1st. utsökningsbalken). Efter en sådan försäljning får din sambo 50 % av den summa som kom in vid försäljningen, resterande 50 % går till att betala dina skulder.

För att undvika eventuell utmätning och försäljning av huset kan din sambo upprätta ett gåvobrev där det skrivs in att du inte får överlåta huset utan din sambos samtycke. Ett sådant överlåtelseförbud ska respekteras av Kronofogden och huset får då inte utmätas (5 kap. 5 § utsökningsbalken).

Du kan hitta mer information om utmätning på Kronofogdens webbsida: www.kronofogden.se/utmatning.


Hoppas detta ger svar på dina funderingar.

Med vänlig hälsning,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (449)
2020-07-31 Kan man trots ett överlåtelseförbud testamentera fritt?
2020-07-29 Utmätning av sambos egendom
2020-07-28 Kan makars gemensamma hus utmätas för den ena makens skulder?
2020-07-21 Kan kronofogden göra utmätning i en lägenhet som de står skrivna på?

Alla besvarade frågor (82613)