Om man bor i en bostadsrätt, vem ansvarar om radiator/element har gått sönder?

Hej vem ska betala för när en Radiator/Element ventil är trasig samt tillhörande termostat för bostadsrätt.

i våda stadgar står följande.

§14 Bostadsrättsinnehavaren ansvar

Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten med tillhörande övriga utrymmen i gott skick.

Med ansvaret följer både underhålls- och reperationsskyldighet. Bostadsrättshavarens ansvar omfattar även mark, om sådan ingår i upplåtelsen. Han är också skyldig att följa föreningens regler och beslut som rör skötseln av marken. Föreningen svarar i övrigt för husets underhåll.

Till det inre räknas:

- Rummens väggar. golv och tak

- Inredning kök, badrum och övriga utrymmen som hör till lägenheten.

- Glas i fönster och dörrar

- Lägenhetens ytter- och innerdörrar

Bostadsrättshavaren svarar för målning av innersidor av fönstrets bågar och karm. Men inte för målning av utifrån synliga delar av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster och inte heller för annat underhåll än målning av radiatorer och vattenarmaturer eller av de anordningar för avlopp, värme, gas, elektricitet, ventilation och vatten som föreningen försett lägenheten med.

Bostadrätthavarens svarar inte för reparationer av de stamledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten som föreningen försett lägenheten med

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du bor i bostadsrätt och undrar vem som ska bekosta reparation av radiator/element samt tillhörande termostat. Eftersom du bor i en bostadsrätt gäller bostadsrättslagen (länk här). Jag kommer att utgå från bostadsrättslagen, och gå igenom vem som ansvarar för vad i en bostadsrättslägenhet. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu.

Vem som ansvarar för vad i en bostadsrättslägenhet

När en ny ägare tillträder lägenheten ska föreningen se till att lägenheten är i brukbart skick, se Bostadsrättslagen 7 kap 1 § (här). Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att hålla lägenheten i gott skick, Bostadsrättslagen 7 kap 12 § (här). Bostadsrättshavaren ansvarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler, se Bostadsrättslagen 7 kap 12 § 2 st (här).

Enligt Bostadsrättsägarnas riksförbund (länk här) står det angående radiatorer, att bostadsrättsinnehavaren ansvarar för målning av element och ledningar. Föreningen ansvarar för själva värmeelementet inklusive ventil och termostat, in- och utgående värmeledningar etc.

Min slutsats blir att det är föreningen som ska ansvara för reparation av radiator/element samt termostat. Dock kan det bli annorlunda exempelvis om bostadsrättsinnehavaren har varit vårdslös.

Vad du kan göra nu

Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny HedinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000