Om man blir gammal och dement så kan man upprätta en framtidsfullmakt

2020-01-30 i Avtal
FRÅGA
Hej! Jag är snart åttio år och har två döttrar. Om jag blir dement måste jag då ha en god man. Jag vill att mina döttrar får bestämma över mitt liv och mina tillgångar. Kan jag skriva typ ett testamente med dessa önskemål?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag rekommenderar dig att upprätta en så kallad framtidsfullmakt eftersom genom den kan du bestämma vem eller vilka som ska sköta din personliga och ekonomiska angelägenheter, om du en dag (förhoppningsvis långt bort) inte kan göra det själv. Det går alltså alldeles utmärkt att genom en framtidsfullmakt låta dina döttrar bli fullmaktshavare längre fram (när du behöver det). Någonting som är viktigt att tänka på är alla de formella krav som måste vara uppfyllda för att det ska vara en giltig framtidsfullmakt. Dessa krav räknas upp nedan (3-5 §§ Lag om framtidsfullmakter).

- Fullmaktsgivaren ska vara 18 år och kunna ta hand om sina angelägenheter när denne skriver fullmakten,

- Fullmakten ska vara skriftlig,

- Det ska framgå att det är en framtidsfullmakt,

- Det ska framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare,

- Det ska framgå vilka angelägenheter som fullmakten omfattar,

- Övriga villkor för fullmakten ska anges,

- Fullmakten ska bevittnas av två personer (den som är vittne får inte vara den fullmakten gäller för. Det vill säga fullmaktshavaren).

Du kan läsa på mer om framtidsfullmakter här och vi på Lawline kan självklart hjälpa dig upprätta en framtidsfullmakt här.

Hoppas du fick svar på din fråga

Mvh

Fredrik Rising
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1472)
2021-05-03 Mall för överlåtelse av hus på ofri grund
2021-05-02 Avtala bort giltiga betalningsmetoder?
2021-05-01 Vad är en skälig uppsägningstid för ett gymkort?
2021-04-30 Avgift för bild betalningsföreläggande

Alla besvarade frågor (92105)