FrågaFAMILJERÄTTBodelning22/02/2015

Om kostnader för bodelningsförättare

jag fick beslut av tingsrätten att vi har en Bodelningsman. Men det kostar mycket och jag vill att min ex man behåller allt vi hade tillsammans eller giftorättsgods. Jag vill inte ha inget

kan jag bestämma så?

bodelningman kostar mycket

jag har inget inkomst att betala honom.

jag har inget egendom

kan jag bestämma att min man behåller allt.

kan jag betalla igen avgift till Bodelningsman när jag bestämmer mig efter jag fick hans brev?

Lawline svarar

Hej, och tack för att Du vänder Dig till LAWLINE med Din fråga,

Egendomsordningen för makar präglas av avtalsfrihet och det står alltså Er fritt att avtala om hur fördelningen ska ske. En bodelningsman förordnas i fall då makar inte kan komma överens om hur fördelningen av egendomen ska ske.

Du har alltså möjlighet att avstå från Din bodelningsandel.

Det ska nämnas att det är möjligt att, om det kan anses skäligt med hänsyn till en makes ekonomiska och personliga förhållanden samt omständigheterna i övrigt, få ersättning för bodelningsförättare för högst fem timmars arbete av allmänna medel (se 17 kap. 7 a § äktenskapsbalken (1987:230 https://lagen.nu/1987:230#K17P7aS1) Ansökan om sådan ersättning görs hos domstolen.

Rosa Nicole AbasRådgivare
Hittade du inte det du sökte?