Hur ska jag lösa ut sambon ur min bostadsrätt?

FRÅGA
Hej! Jag och min sambo ska separera. Jag står som ensam ägare på bostadsrätten. Men den är anskaffa för gemensamt boende. Inköp 525.000. Värdering 1.400 000. Lån 1.100.000. Om jag ska lösa ut sambon, hur ska jag då räkna ut det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet

Jag tolkar frågan som att du vill veta hur du ska beräkna bostadsrättens värde, om du vill lösa ut sambon/din exsambo vid en bodelning.

Det framgår inte av frågan vilka övriga tillgångar och skulder som finns. Därför vet jag inte exakt hur bodelningen blir. I nedanstående svar förklarar jag hur bodelningen ska ske och hur egendomen ska värderas och fördelas.

Frågan regleras i sambolagen.

Samboegendom

Samboegendom är gemensam bostad och bohag som har införskaffats för gemensamt bruk. Det framgår av frågan att din bostadsrätt har anskaffats för gemensamt bruk. Om den ska ingå i bodelningen ska den även vara avsedd som er gemensamma hem och användas huvudsakligen för detta ändamål (3 §, 5 §, & 7 §, sambolagen).

Ni kan avtala att bodelning inte ska äga rum, eller att viss egendom inte ska ingå (9 §, sambolagen).

Bodelning: Skuldavräkning och likadelning

Samboegendom ska ingå i bodelningen, om inget annat avtalas. Vid bodelningen ska andelarna beräknas. Innan likadelningen har ni rätt att få skuldtäckning. Skulderna som täckas måste vara hänförliga till samboegendomen (12 § & 13 §, sambolagen). Värderingen ska ske så nära till bodelningen som möjligt. Efter skuldavräkningen ska egendomen fördelas enligt likadelningsprincipen (14 §, samboegendomen).

Din bostadsrätt ska alltså värderas till 1.400.000 kr (exklusiv latent skatteskuld), men innan likadelningen får du skuldtäckning. Den kvarstående summa är därmed ca. 300.000 kr. Det är summan efter skuldavräkningen som ska delas lika. Därmed ska din exsambo få 150.000 kr. Dock kommer det även finnas andra tillgångar i boet som påverkar den slutgiltiga beräkningen. Men här ser du hur principerna fungerar.

Jag vill förtydliga att skuldtäckning inte innebär att du måste betala av skulden direkt, utan det innebär enbart att du får dra av pengarna som behövs för skuldtäckningen, innan likadelningen.

Jämkning av bodelningen

Bodelningen kan jämkas om det anses vara oskäligt att likadela. I bedömningen av en eventuell jämkning ska man ta hänsyn till samboförhållandets längd, parternas ekonomiska förutsättningar och övriga omständigheter (15 §, sambolagen). Det framgår inte av frågan hur länge ni har bott ihop. Vidare framgår det inte hur din exsambos ekonomi ser ut eller hur din ekonomi ser ut i övriga delar. Därför går det inte att säga om jämkning kan bli aktuellt.

Hur du kan gå vidare med din fråga

Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!

Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.

Vänligen,

Geske Lovmand Hvid
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2925)
2021-06-14 Häva samboavtal
2021-06-14 När ska en bostad räknas som samboegendom?
2021-06-14 Kan sambo kräva del av arv?
2021-06-13 Hur undantar man en lägenhet för sambors gemensamma bruk från en bodelning?

Alla besvarade frågor (93108)