FrågaFAMILJERÄTTBodelning27/01/2022

Om jag har köpt en lägenhet för pengar som är enskild egendom. Vad räknas då värdeökningen som?

Hej!

Frågan är vad gäller som enskild egendom.

Jag har erhållit 1 000 000 sek som enskild egendom, som jag sedan köper en lägenhet för t ex 700 000 sek som vid en försäljning ökat i värde till t ex 2 000 000 sek Dessa 2 000 000 sek sätts sedan in i ett husköp och då kommer frågan om dessa 2 000 000 sek i sin helhet är enskild egendom? Eller är det endast

1 000 000 sek som är enskild egendom vid skilsmässa?

Tacksam för svar.


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av ditt brev hur du erhållit pengarna. Jag förmodar att det är genom gåva eller testamente. Det första du måste göra är att kontrollera hur den som givit dig pengarna har formulerat den enskilda egendomen. Enligt 7 kap 2 § äktenskapsbalken räknas avkastning på enskild egendom som giftorättsgods. I många fall regleras det genom att skriva att avkastningen på pengarna eller vad som träder i dess ställe ska utgöra enskild egendom.

Surrogat

Jag tolkar ditt brev som att du har köpt en lägenhet för pengarna. Det innebär att lägenheten utgör surrogat (ersätter) pengarna som var enskild egendom. Den ska alltså definieras som din enskilda egendom. Vad som presumeras gällande avkastningen är att den ska utgöra giftorättsgods. Det följer av att avkastningen anses vara en del av den gemensamma hushållsekonomin.

Egendom som är både giftorättsgods och enskild egendom

Det som blir avgörande för dig är hur mycket det hus ni har köpt tillsammans kostade, och vad din make har för insats i huset. Det är fullt möjligt att din del av huset kan utgöra både giftorättsgods och enskild egendom. Det kräver dock tydlig dokumentering av vilka kvotdelar som utgör vad. Annars är det risk att era insatser bedöms som sammanblandade och att det inte går att urskilja vid en bodelning.

Äktenskapsförord

Ett bra sätt att lösa problemet är att du talar med din make och att ni upprättar ett äktenskapsförord om hur ni önskar att det fördelas. Om du inte är nöjd med att den avkastning du beskriver ska utgöra giftorättsgods, finns det en möjlighet till att jämka bodelningen, med hänvisning till skevdelningsreglerna i 12 kap 1 § äktenskapsbalken. Det bygger på att om den ena parten uppenbart får en missgynnsam del i bodelningen kan det justeras. Det är dock i princip bara möjligt om äktenskapet varat en kortare tid, eller om det är uppenbart skevdelat.

Sammanfattning

Rättsläget i det här fallet är inte helt klart. För att göra en korrekt bedömning måst en granskning av gåvobrevet/testamentet göras. Men vid en generell första bedömning, är lägenheten surrogat för summan pengar som du erhöll. Avkastningen är däremot giftorättsgods om inget annat framgår av formuleringen i dokumentet. Om du behöver hjälp med att tolka gåvobrevet/testamentet, eller om du behöver hjälp att formulera ett äktenskapsförord, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline.

Vänligen,

Björn LotoftRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000