Om jag har gett mitt hus som gåva till min son, kan Kronofogden då utmäta huset?

Jag gav huset i present till min son, kan kronofogden ta bort huset?Jag har kronofogden. Min son har inte skuld.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 


Jag uppfattar din fråga som att du har gett ert hus till er son i "present", och att du nu undrar om Kronofogden kan utmäta huset. Jag tolkar "present" som gåva i följande utställning.  


Den reglering som aktualiseras är dels i Utsökningsbalken (UB), dels i Jordabalken (JB)


Vilken egendom utmäter Kronofogden?
I enlighet med huvudregeln så får Kronofogden (KFM) utmäta den egendom som framgår att den tillhör gäldenären, alltså den personen som har skulder, enligt 4 kap 17 § UB). I första hand kommer KFM att utmäta de tillgångar som kan användas till att betala skulderna med minsta kostnad, förlust eller olägenhet för gäldenären, i enlighet med 4 kap 3 § andra stycket UB). Det är exempelvis  pengar, och utmäts genom bland annat löneutmätning. 


Således kommer ett hus, som utgör fast egendom, inte att utmätas i första hand. Däremot kan KFM begära utmätning av fast egendom, såsom hus eller andra fastigheter, som framgår tillhöra gäldenären, i enlighet med 4 kap 24 § UB.


Gåvobrev
För att egendom som din son har fått i gåva inte ska kunna utmätas av Kronofogden, ska det först och främst finnas ett giltigt gåvobrev. I enlighet med 4 kap 29 § JB  gäller samma formkrav vid gåva som vid köp av fastighet. Ett gåvobrev för fastighet måste uppfylla fyra krav för att anses vara giltigt. Det måste vara skriftligt, innehålla en upplysning om att gåvogivaren överlåter den  namngivna fastigheten som just gåva till gåvomottagaren. För det tredje måste det framgå hur stor del av fastigheten som överlåts, och för fjärde måste både gåvogivaren och gåvotagaren skriva under gåvobrevet.


Sammanfattningsvis

Om det är så att du har givit ert hus till din son genom ett korrekt utformat gåvobrev, och Kronofogden ska utmäta egendom på dina vägnar, så behöver du inte oroa dig för att de ska ta huset.  


Har du fler funderingar kring detta, eller andra frågor, är du alltid varmt välkommen att återkomma till oss!


Med vänliga hälsningar

Josefine WendeliusRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo