Om jag flyttar in i ett hus med min kvinna, har hon då automatisk rätt till hälften av huset när jag dör?

FRÅGA
Hej En enkel fråga. Om jag flyttar in i ett hus med min kvinna, har hon då automatisk rätt till hälften av huset när jag dör?Har hennes arvingar automatisk rätt till halva huset om hon dör före mig?Kan man i såfall regera bort det?Som du ser har vi haft kontakt i denna fråga tidigare. Hur skulle du göra om du var jag?Hälsningare och tacksam för svar!
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Mycket bra att du funderar på dessa frågor innan ni flyttar ihop! Det är inte jag som har svarat på din tidigare fråga, men jag ska hjälpa dig genom att utgå från informationen som framgår i din fråga. Det framgår inte vilken relation du och din kvinna har, men jag antar att du menar att ni snart ska bli sambos när ni flyttar in med varandra.

Sambolagen eller samäganderättslagen?

Vad en person har förvärvat före samlevnaden med en annan person kan normalt inte anses ha förvärvats för gemensamt bruk. Endast om förvärvet har skett i nära anslutning till att samlevnaden har inletts kan det ibland anses att det skett för att egendomen skulle användas gemensamt. Om du har ett hus sedan innan, har inte kvinnan rätt till någon andel eftersom avsikten med förvärvet av huset inte varit att ni ska bo eller äga den tillsammans. Därav kommer sambolagens regler inte tillämpas vid erat dödsfall gällande huset. Istället blir samäganderättslagen tillämplig.

Din sambo kan bli delägare av huset genom t.ex. att du skänker 50 % av huset i ett gåvobrev eller om din sambo köper halva huset, vilket leder till att dennes barn ärver hennes andel om hon dör före dig.

Är det så att ni ska förvärva ett hus tillsammans i syfte att bo i den tillsammans, då äger ni hälften var och huset kommer räknas som samboegendom enligt sambolagen. När ni äger tillsammans kommer det leda till att barnen kan ärva sin förälders del vid dödsfall eftersom sambos inte ärver varandra.

Samboavtal- när man inte vill dela

Det framgår av 9 § Sambolagen att ni kan avtala bort den lagen. Är det så att ni inte vill dela något med varandra, rekommenderar jag er att upprätta ett sådant avtal. Viktigt är då att vara noga med att tydligt skriva vad ni inte ska dela på och vad ni ska dela på (om ni vill dela något med varandra). Avtalet ska upprättas skriftligen och undertecknas av er båda.

Se upp för 22 § Sambolagen- den går inte att avtala bort!

OBS! I 22 § sambolagen finns en rätt för den sambo som bäst behöver bostaden att överta denna, även om bostaden inte utgör samboegendom. Regeln blir bara aktuell om ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Regeln blir främst aktuell när samborna har barn och den sambo som ska ta hand om barnen behöver lägenheten av denna anledning. Det är viktigt att känna till bestämmelsen eftersom den inte går att avtala bort. Dock gäller denna bestämmelse endast hyresrätter och bostadsrätter. Den sambo som får överta bostaden ska då ersätta den andra sambon för bostadens värde.

Jag hoppas du har fått svar på dina frågor, annars är du välkommen att ställa dina följdfrågor till natasha.fathifard@lawline.se

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2681)
2020-08-04 Vem har rätt att ta över den gemensamma bostadsrätten vid separation mellan sambor?
2020-08-03 Vem har rätt till huset vid separation om vi är sambos?
2020-08-03 Fördelning på sambobostad när ägarandelarna är olika.
2020-08-02 När blir en bostad samboegendom?

Alla besvarade frågor (82646)