Om jag flyttar in hos en person och blir sambo, får jag ta del av värdeökning på bostaden om vi flyttar isär?

FRÅGA
Om jag flyttar in i ett hus som min sambo äger och bor där i 12 år. Har jag rätt i att ta del i värdeökningen om vi separerar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fundering.

Sammafattat svar:
Det beror faktiskt på om huset ska ingå i bodelningen eller inte. Om hon ägde huset innan du flyttade in så har du inte rätt till någon värdeökning. Om huset däremot köptes in för ert förhållande så ska huset ingå i bodelningen.
Det går dock för henne att lämna ersättning frivilligt.
Om du bidragit till värdeökningen genom att exempelvis renovera så har du ganska god argumentationsgrund för att du ska få ta del i den, men om värdeökningen enbart beror på att fastigheter runt omkring sålts dyrt så kan det bli väldigt svårt att argumentera för det...


Längre genomgång:
När man är samboende med någon under "äktenskapslika förhållanden" så gäller sambolagen för förhållandet. Sambolagen 1 §. Man kan egentligen klassa det lite som ett light-äktenskap där man bara delar på viss egendom och bodelning bara sker i vissa fall, samt att man ärver mindre saker av varandra (och enbart gör det om man äger mindre än två prisbasbelopp ca 88 000 kr...).

När ett samboförhållande upphör genom att man antingen flyttar isär eller någon avlider, eller om någon av dem gifter sig så kan en bodelning göras om någon sambo begär det. Sambolagen 8 §.

Vad ska ingå i bodelningen?
Även den bodelning som sker är en light-variant av den som görs i ett äktenskap.
Vad som kan ingå framgår av sambolagens 3 §. Det är enbart egendom som är avsedd för förhållandet, och egendom som är köpt under förhållandet.
Dvs, en bostad som är köpt fem år innan förhållandet är inte samboegendom. Däremot ingår en bostad som är köpt precis inför att båda flyttar in i den, eller en bostad som köps under förhållandet...
Det framgår att samboegendom kan bestå av gemensam bostad eller av bohag. Bostad är relativt enkelt, det är där man bor stadigvarande och sover oftast. En sommarstuga är däremot inte samboegendom enligt sambolagen 7 §. En sommarstuga ska alltså inte ingå i bodelningen.

Det som ingår är alltså antingen bostad eller bohag, vad är då bohag?
Det är möbler, kökstallrikar, gardiner och andra saker som man helt enkelt har i hemmet. Sambolagen 6 §.
En bil är exempelvis något som man inte har i hemmet och därför ingår inte en bil i bodelningen mellan sambos.
Även vissa saker som man har i hemmet kan anses undantagna enligt 7 § som fritidssaker. Om exempelvis den ena sambon jagar och den andra sambon aldrig jagar så är vapnen och tillhörande saker antagligen att anse som egendom för egna fritidsändamål som inte har med samboförhållandet att göra.

Det är alltså egentligen fler saker som inte ska ingå i en bodelning mellan sambor än vad som faktiskt ingår oftast.
Exempelvis undantas alla pengar som finns på bank, aktier och andra värdepapper, cyklar som står utomhus, grillen, gräsklipparen, och alla möbler eller bostaden från bodelningen om de är köpta före samboförhållandet.

I det här fallet låter det som om bostaden är köpt tidigare, så den ska då inte ingå i bodelningen enligt lagen och någon ersättning för värdeökningen ska därför inte lämnas till dig från din f.d. sambo.

Kan man undvika att vissa saker ska ingå?
Precis som i ett äktenskap kan dock sambor avtala om att viss egendom inte ska bli samboegendom genom avtal, lite som ett slags äktenskapsförord. Sambolagen 9 §.

Kan man välja att fler saker ska ingå i bodelningen?
Ja, eftersom det är frivilligt att ge bort sina ägodelar till folk man tycker om och det inte finns någon gåvoskatt eller liknande hinder i Sverige så är det fritt fram för två sambor som skiljs åt som vänner och vill dela sin egendom rättvist att dela upp även exempelvis pengar på banken, en sommarstuga som den ena parten köpt in för att de ska ha den gemensamt. Det är alltså högst frivilligt att dra in fler ägodelar i bodelningen om man vill. Men vill man hålla det till vad som krävs enligt lagen så är det alltså sakerna nämnda ovan som ska ingå.

Det finns alltså möjlighet för dig och din sambo att komma överens om att hon ska ersätta dig till viss del för den värdeökningen som hon fått ta del av. Men tyvärr finns det inget lagstöd för det utan det bygger helt på hennes godvilja och är frivilligt från hennes sida. Säger hon nej blir det däremot ett nej.

Eventuellt om det är så att ni byggt på huset och du exempelvis byggt altan och liknande så kan du kräva ersättning för att du utfört sådant arbete som höjt värdet på hennes tillgång. Där finns egentligen lite bättre argumentationsgrund för att du då ska ha rätt till ersättningen för en värdeökning som du hjälpt till att skapa. Men det är svårt för mig att veta utifrån de knapphändiga förutsättningarna.

Det enklaste sättet att ta del i värdeökningen skulle egentligen vara att gifta sig för att då dela egendomarna på mitten om man väljer att skiljas åt. Det kan också uppfattas som mer romantiskt att vilja gifta sig och binda upp sig på det lite mer officiella viset. Men det är ju självklart en smaksak vad man vill göra.

Mer hjälp?
Om du skulle behöva hjälp med något mer, exempelvis upprätta samboavtal eller liknande så kan Lawlines Juristbyrå hjälpa dig med det. Du kan kontakta mig på Jonas.Lind@Lawline.se så ordnar vi med offert.

Du kan även skicka email om du har följdfrågor eller om du vill få något i din fråga utförligare förklarat som du känner att du inte fått svar på.

Med vänliga hälsningar,

Jonas P. Lind
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3039)
2021-11-29 Har min sambo rätt till bostaden även fast jag har betalat för den?
2021-11-25 Vad händer med sambos egendom om hen avlider?
2021-11-24 Formkraven för upprättandet av ett samboavtal
2021-11-24 Ärver min sambo mitt hus om jag avlider? Hur ska vara säker på att de tillfaller mina barn?

Alla besvarade frågor (97391)