Om inneboende ej fullgjort avtal

2019-07-25 i Hyresrätt
FRÅGA
Har en inneboende som inte betalt någon hyra sedan hon flyttade in 190201 Hon har ingen vårdnad om barn.Jag vill nu inte längre stå för hennes boende. Kan jag be henne flytta med omedelbar verka. I Inneboende avtalet står 3 månaders uppsägning. Men det gällde ju om hon fullgjort sin hyra som är 1000kr/månad.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Uthyrning i andra hand (även kallat sublokation) innebär, i motsats till överlåtelse och universalfång att hyresgästen står kvar i sin avtalsrelation till hyresvärden; något partsbyte genomförs inte. Istället uppkommer ytterligare en hyresrättslig relation mellan förstahandshyresgästen och andrahandshyresgästen, där förstahandshyresgästen är hyresvärd. Det är alltså fråga om två separata hyresavtal. I ditt fall så rör det sig ju dock om en inneboende, och inte att du hyr ut lägenheten i andra hand.

Oavsett om tillämplig lag är lagen om uthyrning av egen bostad (bostadsrätt) eller 12 kap. jordabalken (hyreslagen, hyresrätt) gäller tre månaders uppsägningstid för hyresgästen. Detta är tvingande bestämmelser och det är inte möjligt att i hyresavtalet komma överens om kortare uppsägningstider. Hyresvärden är dock inte skyldig att ange något skäl till uppsägningen, då en inneboende hyresgäst i båda fallen saknar besittningsskydd.

I 12 kap. 42 § JB finns en uppräkning av hävningsgrunder, då hyresgästen gjort sig skyldig till kontraktsbrott.

Hyresrätten är förverkad och hyresvärden berättigad att säga upp avtalet att upphöra i förtid,

1. om hyresgästen, när det gäller en bostadslägenhet, dröjer med att betala hyran mer än en vecka efter förfallodagen.

Eftersom din inneboende inte fullgjort avtalet (eftersom hon inte betalat hyran, på en väldigt lång tid dessutom) så är hyresrätten förverkad och du har rätt att med omedelbar verkan säga upp kontraktet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Amanda Alwall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1648)
2020-05-31 Får en hyresvärd vräka en och stänga av el och vatten utan att koppla in kronofogden
2020-05-31 Fråga om man kan ha inneboende vid längre utlandsvistelser
2020-05-31 Hyra ut i andra hand vid avtjänande av fängelsestraff
2020-05-31 När ska hyresavtalet upphöra vid uppsägning

Alla besvarade frågor (80677)