Om hyresvärden vägrar andrahandsuthyrning

2017-07-14 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej!Det var ju tyvärr inte svar på min fråga. Det kanske var jag som förklarade frågan dåligt!?Jag undrade om man redan haft sin hyreslägenhet uthyrd 3 perioder, om ca 8 månader/period, och haft tillstånd för detta, och fått avslag för en fjärde gång. Hur lång tid, antal månader/år måste gå innan man har rätt att hyra ut i andra hand på nytt? (Hoppas ni förstår min fråga?)Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Det framgår inte av din fråga om det är hyresvärden eller hyresnämnden som avslagit din ansökan om andrahandsupphyrning, så jag redogör för båda.

Som hyresgäst har man egentligen aldrig en ”rätt” att hyra ut sin lägenhet i andrahand. Det är upp till hyresvärden vem man vill acceptera som andrahandshyresgäst och hyresvärden har rätt att neka detta trots att du hyrt ut förut. Det har alltså inte specifikt något att göra med hur lång tid som måste passera, även om detta kan vara anledningen till att hyresvärden gett avslag. Detta framgår ofta direkt av hyresavtalet, annars av 12 kap. 39 § jordabalk.

Om hyresvärden gett avslag och du anser att det är ogrundat har du rätt att ansöka om att hyresnämnden godkänner andrahandsupplåtelsen.

Detta gör de om;

1. hyresgästen på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara förhållanden har beaktansvärda skäl för upplåtelsen, och

2. hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke.

Om ni inte uppfyller vad som står i punkt 1 och punkt 2, finns tyvärr inget att göra. Men om ni gör det, har hyresnämnden företräde framför hyresvärden.

Om det istället är så att det är hyresnämnden som avslagit ansökan är det antingen för att de anser att någon av punkterna 1 och 2 ovan inte är uppfyllda eller för att ett tidigare tillstånd redan pågår. De lämnar som huvudregel inte tillstånd mer än ett år åt gången eller nya tillstånd under pågående uthyrningstid. Men du kan efter avslag ansöka om ett tillstånd på nytt när du få försökt avhjälpa vad de anser är problemet.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?