Om hunds inverkan på älg och egendomsskada

FRÅGA
Hej! Det är så att jag var ute och gick i skogen med min mycket lydiga hund, Maja. Maja brukar alltid vara lydig och inte rusa i väg och därför brukar jag därför låta henne springa lös i skogen. Men just den här gången måste Maja fått upp ett spår och rusar iväg. Maja har fått upp spåret av en älg märker jag senare. Älgen blir rädd när den stöter på Maja och springer ut på en grusväg och krockar med en cyklist. Cyklisten klarar sig men cykeln har älgen lyckats trampa sönder. Cyklisten riktar nu anspråk mot mig. Har hon rätt till de?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

En ägare till hund har ett strikt skadeståndsansvar för de skador som hunden orsakar, även om ägaren själv inte har vållat skadan genom att beordra hunden att attackera någon eller dylikt. Detta framgår av Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter 19 § första stycket. Strikt ansvar innebär att skadeståndsansvaret aktualiseras även om skadan saknar samband med uppsåt eller oaktsamhet. Lagen innehåller inga begränsningar till vilka skador som avses, varmed även skador orsakade av hunden på en egendom såsom en cykel kan komma ifråga.

För att skadeståndsansvaret ska aktualiseras så krävs det att cyklisten kan visa att skadan som uppkom på dennes cykel orsakades av din hund. Ett snarlikt fall som har behandlats av HD handlade om en älg som följdes av en löslöpande hund tränad för älgjakt. Älgen orsakade därefter en trafikolycka, men talan om ersättning mot hundens ägare för skadorna ogillades eftersom utredningen inte kunde visa att hunden hade en sådan inverkan på älgens beteende att den skulle anses vara orsaken till att älgen kom ut på vägen (NJA 1983 s. 606). Eftersom en älghund är tränad att försöka få älgen att stanna kvar på samma plats så talade det för att det inte var hunden som orsakade att älgen sprang ut på vägen och föranledde trafikolyckan. Eftersom din hund sannolikt inte är tränad på detta sätt så kan det vara en omständighet som talar för att din hund ska anses ha orsakat att älgen sprang ut i vägen och trampade sönder cykeln. Dock så talar flera faktorer för att det inte går att anse att din hund orsakade skadan. Eftersom älgars rörelser beror på flera olika faktorer i den omgivande miljön, älgar brukar korsa trafikerade vägar och att enbart omständigheten att din hund följde efter älgen inte i sig ger tillräcklig grund för slutsatsen att dess agerande bestämde älgens rutt så är det osannolikt att cyklisten kan lyckas visa på att din hund orsakade skadan, varvid du inte blir skyldig att utge ersättning för den skadade cykeln.

Med vänlig hälsning

Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (411)
2020-08-13 Skadestånd för avliden katt
2020-08-12 Föreligger det strikt ansvar för kattägare?
2020-08-10 Vad händer om min hund blir dödad av en annan hund?
2020-08-06 Skadeståndsansvar för häst

Alla besvarade frågor (82783)