Om hela arvet av en avliden testamenteras till ett halvsyskon, har halvsyskonets barn någon rätt till arvet?

2017-10-12 i Testamente
FRÅGA
Hej,Har en fråga ang arvsrätt.Min mor som är avliden hade en halvbror som har gått bort. Halvbrodern var inte gift och hade inga barn så han har testamenterat kvarlåtenskapen till ett halvsyskon. Innebär det att halvsyskonet har rätt till allt eller har halvsyskonbarn rätt till något av kvarlåtenskapen?
SVAR

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Testamente
I detta fall är ett testamente med i bilden, som stadgar att halvbroderns totala kvarlåtenskap ska gå till hans halvsyskon. Så länge detta testamente har upprättats korrekt så har halvsyskonet rätt till hela kvarlåtenskapen (kraven för ett godkänt testamente hittar du i 10 kap. 1-2 § ärvdabalken). Halvsyskonets barn får ingenting av detta arv.

Den legala arvsordningen
Om det inte hade funnits något testamente med i bilden så fördelas arvet efter den legala arvsordningen, som finns i 2 kap. 1-3 § ärvdabalken. Där anges tre arvsklasser. Den första arvsklassen prioriteras, men om det inte finns kvar någon levande person i den arvsklassen så går man vidare till den andra arvsklassen, och så vidare.

Första klassen: Bröstarvingar, det vill säga barn, barnbarn etc. till den avlidne. Din mors halvbror hade inga egna barn i detta fall, denna klass är alltså inte aktuell.
Andra klassen: Far och mor till den avlidne. Jag utgår från att din halvbroders föräldrar inte lever, och det blir därför föräldrarnas arvingar som ärver deras arvsrätt - det vill säga, halvbroderns halvsyskon (och eventuella andra syskon som din mors halvbror hade).
Tredje klassen: Mor- och farföräldrar.


Även enligt den legala arvsordningen är det alltså halvsyskonet som har rätt till arvet, om inte din mors halvbroders föräldrar fortfarande är i livet.

Sammanfattningsvis kan sägas att halvsyskonets barn alltså inte har något rätt till arv utifrån de förutsättningar som du anger i frågan.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om du behöver hjälp med arvskifte eller upprättande av testamente rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Bästa hälsningar,

Sandra Söderberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2930)
2021-09-18 Vem kan bevittna mitt testamente?
2021-09-13 Kan arvsklasserna påverka möjligheten att skriva testamente utefter egna önskemål?
2021-09-09 Ex-sambons mor skrev testamente i Schweiz
2021-09-07 Hävande av samboavtal och testamente

Alla besvarade frågor (95700)