Om god mans möjlighet att neka huvudmannen att ingå avtal

FRÅGA
Om man har god man, har den personen då rätt till att neka att få hyra bostad om det går inom ramarna av vad man har råd med?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

FB = Föräldrabalken

En god man kan förordnas åt de personer som ”behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person”. Så uttrycks det i lagtexten i FB 11:4. Att personen behöver hjälp innebär att man som det uttrycks i motiven till FB principiellt kan se en god man som ett biträde åt huvudmannen.

En person som har fått en god man förordnad har alltså full rättshandlingsförmåga, även när det gäller den egendom som omfattas av godmanskapet. En god man kan alltså inte neka den hjälpbehövande att ingå avtal. Avtal som den hjälpbehövande ingått blir heller inte ogiltiga om ett samtycke från den gode mannen saknas. Det finns dock ingenting som hindrar att den gode mannen avråder den hjälpbehövande från att ingå avtal som är ofördelaktiga. Detta ligger inom ramen för den gode mannens uppdrag.

En annan sak är att avtal som den hjälpbehövande har ingått kan ogiltigförklaras i efterhand med hjälp av 1924 års lag om verkan av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning eller ogiltighetsreglerna i AvtL 3 kap om förutsättningarna för det är uppfyllda.

Vänligen,

Christian Sörqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll