FrågaFAMILJERÄTTGod man25/11/2016

Om god mans möjlighet att neka huvudmannen att ingå avtal

Om man har god man, har den personen då rätt till att neka att få hyra bostad om det går inom ramarna av vad man har råd med?

Lawline svarar


Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


FB = Föräldrabalken


En god man kan förordnas åt de personer som ”behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person”. Så uttrycks det i lagtexten i FB 11:4. Att personen behöver hjälp innebär att man som det uttrycks i motiven till FB principiellt kan se en god man som ett biträde åt huvudmannen.


En person som har fått en god man förordnad har alltså full rättshandlingsförmåga, även när det gäller den egendom som omfattas av godmanskapet. En god man kan alltså inte neka den hjälpbehövande att ingå avtal. Avtal som den hjälpbehövande ingått blir heller inte ogiltiga om ett samtycke från den gode mannen saknas. Det finns dock ingenting som hindrar att den gode mannen avråder den hjälpbehövande från att ingå avtal som är ofördelaktiga. Detta ligger inom ramen för den gode mannens uppdrag.


En annan sak är att avtal som den hjälpbehövande har ingått kan ogiltigförklaras i efterhand med hjälp av 1924 års lag om verkan av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning eller ogiltighetsreglerna i AvtL 3 kap om förutsättningarna för det är uppfyllda.


Vänligen,

Christian SörqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”