Om gåva från mormor ska betraktas som förskott på arv

Hejsan!

Jag har en fråga gällande en bostadsrätt. Min mormor skrev över sin bostadsrätt på mig hennes barnbarn för cirka 4 år sedan. Min mormor har ingen make endast en son i livet. Kan hennes son kräva någonting av lägenhet som arv? Lägenhet är ju min till 100%.

Vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om en person gett bort en gåva får man behålla den. Däremot utgår man från (presumerar) att en gåva till en bröstarvinge ska betraktas som ett förskott på arv (se 6 kap 1 § ÄB). För att häva presumtionen ska gåvogivaren helst uttryckligen i t.ex. ett gåvobrev eller testamente sagt att: "gåvan är inte ett förskott på arv". Presumtionen kan även brytas om du som gåvotagare på annat sätt kan visa omständigheter som talar för att din mormors avsikt aldrig var att gåvan skulle betraktas som ett förskott på arv. Men på grund av presumtionsregeln blir man alltså som gåvotagare lidande om det är oklart huruvida gåvan ska betraktas som förskott på arv eller ej.

Presumtionen om att en gåva är förskott på arv träffar dock bara gåvogivarens direkta bröstarvingar. Om t.ex. en mormor vill ge en gåva till sitt barnbarn är presumtionen den omvända - man utgår då från att gåvan INTE är att betrakta som förskott på arv (se 6 kap. 1 § första stycket andra meningen ÄB). OBS: Detta gäller förstås bara om gåvan lämnats medan barnbarnets förälder fortfarande var i livet eftersom att barnbarnet i ett fall där föräldern är död är direkt bröstarvinge (den som ärver mormodern).

Om gåvan ska betraktas som ett förskott på arv blir följden vid arvlåtarens bortgång att gåvans värde ska avräknas från arvingens andel i kvarlåtenskapen. Om gåvans värde är större än vad arvingen annars skulle ha fått, i det fall gåvan aldrig rent hypotetiskt delats ut och arvet fördelats lika, kan man däremot INTE bli återbetalningsskyldig för någon mellanskillnad. Helt enkelt kan man som bröstarvinge veta att man får behålla gåvan men man kan däremot inte räkna med att få ut lika mycket ur kvarlåtenskapen eftersom man redan fått ett förskott. Det sämsta tänkbara scenariot är alltså att du inte får ut något mer ur kvarlåtenskapen. Du kan däremot aldrig tvingas betala något värde du fått i gåva.

Sammanfattningsvis: Du kommer inte att tvingas betala tillbaka något av en gåva du tagit emot eller behöva ge bort ägarandelar i lägenheten. Däremot kan du behöva avräkna värdet på lägenheten vid gåvotillfället när du ska få ut arvet från din mormor. Det kan hända om du inte lyckas visa att din mormors avsikt var att gåvan inte skulle utgöra förskott på arv. Om däremot din egen mor var i livet vid gåvotillfället är det de andra arvingarna som måste bevisa det motsatta - nämligen att din mormor faktiskt ville att gåvan skulle avräknas som ett förskott.

Hälsningar

Viktor LennartssonRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning