Om förskott på arv kränker laglott

2017-01-22 i Förskott på arv
FRÅGA
´Hej!Min mamma sålde sin lägenhet och gav min man och mig det mesta av pengarna i gåva, nu när hon avled så fanns det ca:120 000 kvar som skulle räcka till hennes begravning m.m.Nu har jag en syster som inte har hört av sig på länge och vill ha pengar som min man och jag har fått i gåva.Har hon rätt till det.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gåvor till bröstarvinge presumeras vara förskott på arv, vilket regleras i 6:1 ÄB (Ärvdabalken). Det du fick av din mamma räknas således som detta. Enligt 6:4 ÄB behöver du inte "betala tillbaka" det du fått i gåva, även om det skulle vara så att detta överstiger det belopp du annars skulle ha fått i arv.

Däremot finns det en regel, 7:4 ÄB, som reglerar den situationen då gåvan kränker laglotten. Laglotten är nämligen den del av arvet (hälften av arvslotten) efter din mamma som både du och din syster har en lagstadgad rätt till i och med att ni är hennes bröstarvingar, se 7:1 ÄB.

För att regeln i 7:4 ska bli aktuell ska dock situationen ha varit så att din mamma gav er gåvan under sådana omständigheter att det är att jämställa med ett testamente. I och med att hon gav gåvan till dig som bröstarvinge, kan dess storlek ha en avgörande roll för bestämmandet om det är att likställas med ett testamente eller inte. Var beloppet således så stort att det kränker din systers laglott, kan du bli skyldig att återbära så mycket som din syster har lagstadgad rätt till.

Din syster måste dock, för att nå framgång med detta, väcka talan i domstol inom ett år från det att bouppteckningen efter din mamma avslutades, se 7:4 2st ÄB. Gör hon inte detta går hennes rätt förlorad.

Hoppas att detta gav svar på din fråga!

Karolina Jivebäck
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1162)
2020-12-01 Kan jag bli arvlös?
2020-11-30 Förskott på arv
2020-11-29 Hur gör man om en gåva till barn inte ska betraktas som förskott på arv?
2020-11-29 Ska egendom som arvlåtare gett till bröstarvingar under sin livstid ses som förskott på arv eller gåva?

Alla besvarade frågor (86840)