Om förskott på arv kränker laglott

´Hej!

Min mamma sålde sin lägenhet och gav min man och mig det mesta av pengarna i gåva, nu när hon avled så fanns det ca:120 000 kvar som skulle räcka till hennes begravning m.m.

Nu har jag en syster som inte har hört av sig på länge och vill ha pengar som min man och jag har fått i gåva.

Har hon rätt till det.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gåvor till bröstarvinge presumeras vara förskott på arv, vilket regleras i 6:1 ÄB (Ärvdabalken). Det du fick av din mamma räknas således som detta. Enligt 6:4 ÄB behöver du inte "betala tillbaka" det du fått i gåva, även om det skulle vara så att detta överstiger det belopp du annars skulle ha fått i arv.

Däremot finns det en regel, 7:4 ÄB, som reglerar den situationen då gåvan kränker laglotten. Laglotten är nämligen den del av arvet (hälften av arvslotten) efter din mamma som både du och din syster har en lagstadgad rätt till i och med att ni är hennes bröstarvingar, se 7:1 ÄB.

För att regeln i 7:4 ska bli aktuell ska dock situationen ha varit så att din mamma gav er gåvan under sådana omständigheter att det är att jämställa med ett testamente. I och med att hon gav gåvan till dig som bröstarvinge, kan dess storlek ha en avgörande roll för bestämmandet om det är att likställas med ett testamente eller inte. Var beloppet således så stort att det kränker din systers laglott, kan du bli skyldig att återbära så mycket som din syster har lagstadgad rätt till.

Din syster måste dock, för att nå framgång med detta, väcka talan i domstol inom ett år från det att bouppteckningen efter din mamma avslutades, se 7:4 2st ÄB. Gör hon inte detta går hennes rätt förlorad.

Hoppas att detta gav svar på din fråga!

Karolina JivebäckRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning