Om förskott på arv till barnbarn

2015-11-04 i Förskott på arv
FRÅGA
Hejsan!Min mormor har gått bort och haft bouppteckning nu, det kom fram att jag som barnbarn har fått 140tusen till att köpa en bil för 9år sedan av min mormor när hon levde,finns ett papper med summan men inga namnteckningar eller nått.Kan min moster kräva dom här pengarna av mig nu? Mvh joakim
SVAR

Hej Joakim!

Det finns en bestämmelse i Ärvdabalken som säger att "vad arvlåtaren (din mormor) under sin livstid (när hon levde) gett en bröstarvinge skall avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren (din mormor)". När en gåva ges till en bröstarvinge så presumeras gåvan utgöra ett förskott som bröstarvingen är skyldig att avräkna från sin arvslott, om inte presumtionen bryts genom att man kan visa att arvlåtarens avsikt inte varit att gåvan skulle utgöra ett förskott. Bröstarvingar är dem som står i rakt nedstigande led, dvs. barn, barnbarn, barnbarns barn osv. (bl.a. Joakim/du). Avräkningsskyldighet (om gåvan utgör ett förskott) uppstod för den som var arvinge vid tidpunkten när din mormor gick bort. Den som är arvinge vid tidpunkten för din mormors bortgång är i första hand din mamma eftersom hon är närmast din mormor ur ett juridiskt perspektiv, förutsatt att din mamma levde vid din mormors bortgång. Det vill säga, om din mamma levde när din mormor gick bort så är hon den som först (framför dig) har rätt till din mormors kvarlåtenskap. Detta innebär i sin tur att gåvan som du fått av din mormor som huvudregel inte utgör ett förskott, varken för dig eller din mamma.

OM det vore så att din mamma inte levde vid tidpunkten när din mormor gick bort så hade du trätt in istället för din mamma som arvinge. I en sådan situation skulle det dock inte automatiskt innebära att gåvan från din mormor presumeras utgöra ett förskott som du skulle vara skyldig att avräkna från din arvslott. Det krävs nämligen också att gåvan gavs till dig när din mamma inte levde, dvs. det krävs att du var arvinge till din mormor vid tidpunkten för när hon gav dig gåvan. (Du var inte arvinge till din mormor om din mamma levde när din mormor gav dig gåvan) Det är en sak att kunna ärva sina far/morföräldrar och det är en annan sak att var den som är arvinge till mor/farföräldrars kvarlåtenskap.

För att förstå arvskedjan ur din situation, så är det så att, först ärver din mamma din mormors kvarlåtenskap. Om inte din mamma levde när din mormor gick bort, så ärver din mammas avkomlingar (du och dina syskon) din mormors kvarlåtenskap, där ni räknas som bröstarvingar till din mormor, i nedstigande led.

Mitt slutgiltiga svar på din fråga:

Din moster kan aldrig självmant kräva pengar av dig så att du på så sätt skulle vara skyldig att ge henne pengar. (En annan sak vore om du hade lurat din mormor på pengarna och att din moster därigenom stämmer dig och kräver tillbaka pengarna från den vägen).

Den enda gången du hade presumerats vara skyldig att avräkna förskott på din arvslott är om det vore så att du fått gåvan av din mormor under hennes livstid men efter det att din egen mamma gått bort. I så fall är det värt att nämna att avräkningsbeloppet inte kan bli större än din arvslott. Ligger arvslotten på 120 000 så kommer bara avräkning göras på 120 000 kr, det är inte så att du blir skyldig 20 000 kr till andra arvingar bara för att hela summan på 140 000 kr inte kunde avräknas.

Det finns däremot en liten hållhake och nu utgår jag ifrån att din mamma levde när du fick gåvan från din mormor. Det är att, om dessa 140 000 kronorna till dig från din mormor syftats som en gåva till din mamma så är istället din mamma skyldig att avräkna dessa 140 000 kr från sin arvslott (här tittar man på vad din mormor haft för avsikt när hon gav dig pengarna). Samma skyldighet för din mamma uppstår om det vore så att pengarna till dig från din mormor varit medel som dina föräldrar legalt varit skyldiga att annars tillskjuta till dig som barn (underhållsskyldighet). Det handlar exempelvis om kläder, mat, skolmaterial, cykel Etc. En stor summa pengar på 140 000 kr för att köpa en bil faller, med stor sannolikhet, INTE in i denna underhållsskyldighet. Du ska alltså inte vara orolig för att någon ska komma och kräva pengar av dig, förutsatt att din mormor inte varit väldigt tydlig med att pengarna till dig egentligen utgjort en gåva till din mamma.

Hoppas att svaret var till din hjälp!

Vänligen,
Arash Gh Shali

Arash Ghavamnejad
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1157)
2020-11-21 Hur behandlas gåvor vid arvsfördelning?
2020-11-14 Fråga om när en gåva till bröstarvinge kan anses utgöra förskott på arv samt det förstärkta laglottsskyddet
2020-11-10 Förskott på arv vid gåva
2020-11-08 Förskott på arv och likadelning mellan barn och barnbarn.

Alla besvarade frågor (86476)