Om förintelsen kan ses som hets mot folkgrupp

2021-01-31 i Övriga brott
FRÅGA
Hej! Är det brottsligt att förneka förintelsen här, kalla det för en bluff inför andra?
SVAR

Hej och tack att du valde Lawline med din fråga!

Det är inte brottsligt i sak att förneka och förminska förintelsen. Det närmsta man kan peka på är Hets mot folkgrupp, I BRB 16:8.

Den som i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter.

Det innebär att en uttalande som sprids offentligt som uttrycker någon missaktning mot en folkgrupp i anspelning på deras trosbekännelse kan bli dömd till hets mot folkgrupp.

I flera länder är det relativt vanligt att man kan dömas för förintelseförnekande, men det är inte lika vanligt vid svenska domstolar.

Hoppas det besvarade din fråga!

Jakob Westling
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1028)
2021-12-05 Lag om straff för vissa internationella brott
2021-12-02 Lag om straff för vissa internationella brott - Aggressionsbrott
2021-11-30 Preskriptionstid för brott som begås av ens chef
2021-11-30 Fördbudet mot dubbel bestraffning

Alla besvarade frågor (97662)