FrågaFAMILJERÄTTVårdnadstvist15/02/2018

Om föräldrar går med på gemensam vårdnad över barnen vid tidpunkten för deras separation kan då ena föräldern i framtiden begära ensam vårdnad?

Hej,

min sambo och jag ska separera. Vi har tre barn, 6 och 8 år, vi har gemensam vårdnad.

Min sambo är alkoholist och har utsatt barnen för fara ett par gånger under åren. Han har insett att han har problem, han tar en massa hjälp av bl.a.. AA och är nu nykter sedan ett par månader.

Min fråga är: om jag "går med på" att dela 50/50 på vårdnaden nu, vilket man ju gör vid gemensam vårdnad som vi har, och han tar ett återfall, med eller utan barnen, om låt säga ett år eller två, är det då "kört" att begära egen vårdnad för att vi kom överens om 50/50 nu, eller spelar det ingen roll vad vi kommer överens om nu, om det skulle visa sig att han faller tillbaka?

Jag hoppas det går att förstå frågan... Jag vill tro på honom, att han är nykter för gott, men samtidigt vill jag inte vara naiv och utsätta barnen för fara och sedan inte kunna återkalla det beslutet vi tar idag.

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du i framtiden kan begära ensam vårdnad över era barn även om du går med på gemensam vårdnad nu. Lagen som reglerar dessa situationer är Föräldrabalken.

Kan du begära ensam vårdnad i framtiden?
Först och främst vill jag säga att svaret på din frågan är ja, du kan begära ensam vårdnad i framtiden även om du går med på gemensam vårdnad nu.
Det finns två sätt att ändra vårdnaden.
1. Vårdnadshavarna kan avtala om att vårdnaden ska vara gemensam eller att en av dem ska ha vårdnaden över barnet (6 kap 6 § Föräldrabalken). Ett sådant avtal blir gällande om det är skriftligt och socialnämnden godkänner avtalet. För att ändra vårdnaden på detta sätt krävs att du och din sambo är överens om att du ska få ensam vårdnad.

2. Om ni inte kommer överens kan ni vända er till domstol som då ska besluta om vårdnaden ska vara gemensam eller anförtro vårdnaden av barnen till en av er (6 kap 5 § Föräldrabalken). Jag tänkte kort förklara vad som krävs för att ensam vårdnad ska kunna utdömas under nästa rubrik.

Vad krävs för att ensam vårdnad ska kunna utdömas?
Utgångspunkten är att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad. Det krävs alltså rätt mycket för att domstolen på talan av ena vårdnadshavaren ska förändra vårdnadssituationen.

För att få ensam vårdnad krävs exempelvis att en av föräldrarna är direkt olämplig som vårdnadshavare (6 kap 7 § Föräldrabalken). Det som domstolen tar störst hänsyn till är barnets bästa (6 kap 2 a § Föräldrabalken). I bedömningen om vad som är barnets bästa ingår bland annat:
-Barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna
-Risken att barnet far illa
-Barnets vilja med beaktande av ålder och mognad.
-Kontinuitet för barnet

Domstolen tittar på många faktorer och gör en helhetsbedömning. Detta innebär att även om du begär ensam vårdnad nu eller i framtiden så kommer domstolen att göra bedömningen efter vad som är bäst för barnet.

Hoppas du fått svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?