FrågaFAMILJERÄTTVårdnadstvist29/05/2022

Om förälder förlorar vårdnad om ett barn gäller det automatisk för alla barn personen är vårdnadshavare för?

Hej! Jag lever med en man om jag har 3 gemensamma barn med. Hos oss bor också mitt bonusbarn som lin man har delad vårdnad om. Utan att gå in på detaljer så är det mesta kring bonusbarnet en stor röra och tragik. Barnet ifråga hävdar att vi inte ger hen mat, slår hen, stryper hen, försöker döda hen, osv. Detta saknar fullkomligt bärighet, men barnet tillsammans med biologiska mamman eldar på detta rejält. Jag funderar dock över värsta scenarion här. OM min man skulle fråntas vårdnaden om sitt barn, förlorar han då per automatik vårdnaden om sina övriga 3 också? Och för att dra det ännu längre: om min man anses vara olämplig vårdnadshavare, kan även jag då anses som olämplig, då jag bor tillsammans med en person s

Lawline svarar

  

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din make förlorar inte per automatik vårdnaden om era gemensamma barn om bonusdotterns mamma får ensam vårdnad om dottern. 

Frågor som rör vårdnad, boende och umgänge regleras i föräldrabalken (FB). Barn har rätt till en trygg uppfostran och omvårdnad, behandlas med aktning och inte utsättas för kränkande behandling, 6 kap 1 § FB. Barnens bästa ska vara avgörande för frågor som rör vårdnad, boende och umgänge och barnens åsikter tillmäts betydelse i förhållande till barnens ålder och mognad, 6 kap 2a § FB. 

De som kan väcka talan om att få till ändring i vårdnaden för era gemensamma barn är i första hand du och barnens pappa 6 kap 5 § FB. Socialnämnden kan också väcka talan om att få till ändring i vårdnaden men då krävs det mycket uppgifter så att en förälder framstår som en olämplig som förälder. Vid bedömningen ses det bland annat till omständigheter som missbruk, försummelse eller i övrigt rister i omsorgen som medför bestående fara för barnets hälsa, 6 kap 7 § 4 st FB. Bestående fara är ett högt ställt krav och hade krävt att det framkommer uppgifter om att även era gemensamma barn far illa. 

Bor du som vårdnadshavare med en person kommer den personen också beaktas vid bedömning av vårdnads- och umgängesfrågan. Om dina barns pappa framstår som olämplig förälder skulle således kunna påverka om du anses vara en lämplig förälder men för det krävs mycket för att domstolen ska besluta att en förälder anses olämplig och inte ska ha vårdnad eller umgänge med sitt barn. Det krävs ännu mer för att det skulle ligga dig till last så du skulle uppfattas som en olämplig förälder att du bor tillsammans med honom. För att han i första hand själv skulle framstå som en olämplig förälder behöver socialnämnden kunna påvisa detta, som att någon gjort orosanmälan och en vårdnadsutredning gjorts med hembesök och liknande som styrker detta, utredningen kan också innefatta uttalande från lärare och pedagoger från barnens skola/förskola, kontakt med andra anhöriga till barnen osv. 

Barnens pappa förlorar som sagt inte per automatik vårdnaden om era gemensamma barn, och det krävs väldigt mycket för att domstolen ska besluta att en förälder framstår som olämplig.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning, 

Jessica SarhedeRådgivare