FrågaFAMILJERÄTTFaderskap06/10/2021

Om felaktig fastställd faderskap

Hej. Min son är idag 16år och jag har misstänkt en längre tid att jag inte är hans biologiska pappa. Delvist för att vi inte har några likheter alls och delvis moderns otrohetshistoria. Vi separerade när han var 2år gammal.

Min fråga är att om jag nu tar upp det på tal med hans mor (väldigt orolig hur sonen tar det), och vi gör ett dna test vilket visar negativt faderskap, får man tillbaka 14års underhåll då?

Kan jag tvinga henne att gå med på ett dna test on hon motsätter sig?

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga

Om hur ett faderskap fastställs

När ett barn föds ska det fastställas ett faderskap till barnet. Beroende på omständigheterna kan en sådan fastställelse gå till på olika sätt. Huvudregeln är att en man som är gift med modern till barnet vid tidpunkten då barnet föds fastställs som barnets rättsliga far. Denna form av fastställelse ger uttryck för den så kallade faderskapspresumtionen (1 kap. 1 § FB). I en sådan situation saknar det betydelse om mannen som är gift med barnets moder är biologisk far till barnet, han kommer oavsett att fastställas som rättslig far till barnet.

Var modern till barnet ogift vid tidpunkten för barnets födsel är faderskapspresumtionen inte tillämplig. Faderskapet måste då fastställas genom antingen faderskapsbekräftelse eller genom domstolsbeslut. Vid en faderskapsbekräftelse ska mannen skriftligen bekräfta sitt faderskap och få sin bekräftelse godkänd hos socialnämnden (1 kap. 4 § FB). Det ska kunna antas att mannen är biologisk fader till barnet för att socialnämnden ska godkänna bekräftelsen av det rättsliga faderskapet (2 kap. 1 § FB).

Om faderskapet bekräftas genom dom är det tingsrätten som ska förklara en man som rättslig far till barnet. Tingsrätten kan i en sådan situation göra en DNA-analys för att fastställa vem barnets biologiska far är. Denna man kan av tingsrätten förklaras som barnets rättsliga far (1 kap. 5 § FB).

Om hävande av faderskap

Det finns möjlighet att häva ett fastställt faderskap som visat sig vara felaktigt. Om faderskapet har fastställts genom faderskapspresumtionen har den rättsliga fadern till barnet möjlighet att väcka talan om att häva faderskapet (3 kap. 1 FB). Möjlighet att ansöka om att faderskapet ska hävas finns också för den man vars faderskap blivit fastställt genom bekräftelse. För att häva faderskap som blivit fastställt genom dom måste en resning av domen beviljas av domstolen. Den som söker om resning måste kunna lägga fram ny bevisning som tyder på att en annan man är barnets biologiska far. Av 3 kap. 1 § och 3 kap. 3 § FB följer att man kan väcka talan om upphävande av faderskap mot barnet i den tingsrätt där barnet har sin hemvist. Vidare följer av 1 kap. 2 § FB att för att man inte ska anses vara fader till barnen måste det finnas bevis på att mamman har haft samlag med en annan man under tiden då barnet har kommit till. För att få fram en sådan bevisning kan man yrka på att rätten ska förordna om blodundersökning i syfte att utröna om man är fader till barnen i enlighet med 1 § lag (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap.

Rätt att få tillbaka underhåll vid hävande av faderskap

I vanliga fall om det är fråga om ett felaktigt faderskap kan man få ersättning från staten för felaktigt betalt underhåll enligt 2 § lag (1969:620) om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag.

Det går inte att rikta en skadeståndstalan mot modern eftersom för att få ersättning för ren förmögenhetsskada krävs det att hon har gjort sig skyldig till ett brott enligt 2 kap. 2 § skadeståndslagen. Du kan hävda att hon har gjort sig skyldig till någon form av bedrägeri och att du ska ha ersättning på den grunden, men det är väldigt långsökt.

Vad innebär detta för dig?

Ditt faderskap har fastställts genom faderskapspresumtionen, faderskapsbekräftelse eller dom. Du har som fastställd far möjlighet att väcka talan om att faderskapet ska hävas. Min rekommendation till dig är att vända dig till familjerätten i den kommun där du bor. Som en del av socialnämnden har familjerätten i din kommun ett ansvar att utreda faderskapet. Förhoppningsvis kan de hjälpa dig vidare med ditt ärende och ge dig svar på eventuella frågor.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Alejandra VasquezRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”