Om ett testamente kan preskriberas, vilket värde tillgångarna ska tas upp till samt om andra än testatorn kan ändra testamentet

2017-06-06 i Testamente
FRÅGA
Hejför 35 år sedan dog min mosters man och de upprättade tillsammans ett testamente där hans del av det gemensamma dödsboet skulle tillfalla en fond. Nu har jag ångrat mig och vill använda pengarna till annat.1) Hur länge är ett testamente giltigt2) Vilket värde beräknas hans del på? Det som boupteckningen fastslog eller ett dagsvärde?3) Kan jag skriva om testamentet?Med vänlig hälsningHans Olsson
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

1. Ett testamente preskriberas inte utan gäller tills testatorn (din mosters man) förstör det eller återkallar det skriftligen.

2. Huvudregeln är att tillgångarna ska tas upp till det aktuella marknadsvärdet på testatorns dödsdag. Det finns dock undantag från detta, t.ex. för fastigheter som tas upp till taxeringsvärdet. Se vidare undantag här.

3. Det är endast testatorn själv om kan ändra testamentet. Testamentet ska spegla testatorns innersta vilja och skulle andra kunna ändra testamentet skulle inte syftet med testamentets upprättande uppfyllas.

__________________________________________________________________________________________

Om du anser att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma på min mail anna.hovstadius@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2895)
2021-07-29 Bevittna testamente - varför och vilka?
2021-07-27 Är kontanta medel egendom?
2021-07-23 Hur ska jag meddela arvingar om ett testamente, och när kan de senast motsätta sig testamentet?
2021-07-19 Do you need a testament in Sweden?

Alla besvarade frågor (94364)