Om ett syskon fått köpa föräldrahemmet för underpris

2021-10-30 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej, 1 av 4 syskon har köpt föräldrahemmet för taxeringsvärdet dvs. Underpris.Vi andra 3 blev aldrig utlösta.Föräldrarna lever än men har ingen egendom.Hur kan vi andra bli kompenserade? Det har gått ett antal år, är det för sent? Vad händer om syskonet säljer föräldrahemmet?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ni andra syskon kan bli kompenserade för att ert syskon fick köpa fastigheten till underpris, om detta betraktas som ett förskott på arvet. Detta regleras i 6 kapitlet av ärvdabalken. Det framgår det att vad en bröstarvinge har fått innan sina föräldrars bortgång ska räknas som ett förskott på arvet. Bedömningen ser till vad varit avsett från föräldrarnas sida så detta betyder att det blir avgörande till hur mycket underpris föräldrahemmet såldes för. Var det stor skillnad så kommer det gå för er andra syskon att åberopa vid arvsdelningen när era föräldrar gått bort, att det försäljningen ska ses som ett förskott. Det kan även vara av betydelse hur mycket tillgångar dina föräldrar har utöver huset de sålde. I ditt fall har du inte angett hur mycket ditt syskon köpte huset för och vad det var värt. För att få en bedömning av detta hade jag gett dig rådet att vända dig till Lawlines jurister eller en familjejurist.

Ifall det skulle ses som ett förskott så kommer det spela roll sen när dina föräldrar gått bort. Då kommer en bouppteckning göras över hur mycket dina föräldrar hade i tillgångar och skulder. Exempel hade det funnits 4 miljoner kvar i dödsboet efter att båda har gått bort, då kommer värdet mellan vad huset var värderat till och vad det såldes för läggas till, till dem 4 miljonerna och sedan kommer det värdet att dras av från det syskonet som köpt husets, dennes andel. Uppstår det en brist vid arvsdelningen, att mellanskillnaden är ett större belopp än den andel ni skulle fått kommer syskonet bli skyldig att betala er resterande, vad personen erhållit utöver sin andel, delat på er tre.

Så med andra ord är det inte försent för att bli kompenserad, men det blir inte aktuellt för ens efter båda era föräldrar gått bort om ni syskon sinsemellan eller med era föräldrar kommer överens om annat. Att syskonet skulle sälja huset innan era föräldrars bortgång påverkar inte att det skulle ses som ett förskott som utgångspunkt.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jessica Sarhede
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?