Om ett särkullbarn avstår från sitt arv, men avlider innan styvföräldern avlider, vem erhåller efterarvet?

2021-10-03 i Efterarv
FRÅGA
Hej.En fråga.Om ett särkullbarn väntar med att ta ut sitt arv.Men avlider före styvföräldern.Vem ärver då särkullsbarnets del? Tack på förhand.
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om arvsordning hittas i Ärvdabalken.

Enligt 2 kap. 1 § ÄB står arvlåtarens avkomlingar först i arvsordningen. Finns det däremot en efterlevande make kommer denne att gå före i arvsordningen, se 3 kap. 1 § ÄB. Det gäller dock inte ifall avkomlingarna inte också är efterlevande makes. I det fallet har särkullbarnen rätt att ta ut sin del av arvet direkt, utan att behöva avstå för rätten till efterarv.

Särkullbarnen har enligt 3 kap. 9 § ÄB möjlighet att avstå sin arvsdel till efterlevande make och därmed få rätt till efterarv. Om särkullbarnet avlider före styvföräldern, ifall de är gifta, kommer efterarvet efter styvförälderns död fördelas mellan eventuellt fortfarande levande avkomlingar till den först avlidne maken, och eventuellt gemensamma avkomlingar i första hand.

Med vänlig hälsning!

Martin Carleheden
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?