Om ett företag övertas genom fusion, kan krav hänförliga till det gamla bolaget ställas mot det nya?

2018-10-30 i Bolag
FRÅGA
Om ett aktiebolag övertas av ett annat aktiebolag genom fusion och det 1a bolaget avslutas, kan någon i efterhand ställa krav på det nya aktiebolaget?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det korta svaret är att ja, man kan i efterhand ställa krav som beror på det gamla företaget till det nya. Innebörden av en fusion är just att samtliga tillgångar och skulder övertas mot vederlag, 23 kap. 1 § ABL. En skuld som kunde krävas av det gamla bolaget kan alltså också krävas av det nya.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Sara Jönsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (523)
2019-03-20 Klander av bolagsstämmobeslut om vinstutdelning
2019-03-15 Aktieägares rättigheter och skyldigheter
2019-03-09 Fråga om överlåtelse av aktiebolag. Vad ska man tänka på, och vad gäller om det finns skulder?
2019-03-06 Ansvar vid aktiebolag

Alla besvarade frågor (66968)