Om ett barns rätt att ta arv i en förälders vinst från bostadsrätt efter dödsfall

2019-08-31 i Laglott
FRÅGA
Hej! Min far bor i en bostadsrätt. Jag undrar om jag har rätt att ärva en del av den vinst som utfaller av min fars del av bostadsrätten när han avlider? Jag har inte haft kontakt med min far på många år, kan han välja att testamentera bort sin del av vinsten på bostadsrätten så att jag som dotter inte får någon del av vinsten?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att din far inte är ensam ägare till bostadsrätten. Oavsett om han är gift eller sambo så har du som bröstarvinge (2 kap. 1 § 1 stycket ärvdabalken) till din far rätt till din laglott, och laglotten är hälften av din arvslott, enligt 7 kap. 1 § ärvdabalken. Om ni t.ex. är två barn efter din far är era arvslotter ½ vardera av din fars kvarlåtenskap och era laglotter är ¼ vardera.

Det går att testamentera bort hela sin kvarlåtenskap till annat ändamål, än till sina barn, men du har fortfarande rätt att få ut din laglott genom att klandra testamentet. Om du inte gör det inom tio år från dödsfallet kan du dock inte längre kräva ut din laglott, enligt 16 kap. 4 § ärvdabalken. Du måste alltså aktivt begära att du vill ha din laglott efter att du har blivit upplyst om dödsfallet. Om ni har haft kontakt eller ej är dock oviktigt i sammanhanget, så länge du är registrerad som din fars barn har du rätt till din laglott.

Det kan dock även tilläggas att kvarlåtenskapen är det som finns kvar i tillgångar i dödsboet, efter att skulder avräknats och borgenärer har fått betalt. Om det inte finns tillgångar efter att skulderna har täckts så finns det tyvärr inget att få ut en laglott på. En förutsättning för laglotten är alltså även att det finns tillgångar kvar.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alexandra Rosenvi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (746)
2020-07-03 Är ett testamente som ger ensambarn 25 % av arvet giltigt?
2020-06-30 Har jag rätt att ärva min portugisiska far?
2020-06-30 Kan man testamentera en större del av sina tillgångar till ett av sina barn?
2020-06-25 Kan man göra sina barn arvslösa?

Alla besvarade frågor (81815)