Om ena maken bidragit mindre till hushållet, har den ändå rätt till hälften av egendomen vid skilsmässa?

2019-08-12 i Bodelning
FRÅGA
Hej. Ifall mannen och kvinnan i den här frågan ska skilja sig, mannen har jobbat i alla år, bidragit till hushållet och betalat av lån etc. Kvinnan däremot har inte haft någon inkomst på ungefär 15 år, utan lever på förtidspension. Har då kvinnan rätt till 50 % vid en skilsmässa? Fast hon inte bidragit med någonting. Dom kanske har varit gifta i 3 år.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är av familjerättslig karaktär och regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).

Vad ingår i bodelning?

När ett äktenskap upplöses ska bodelning ske (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan göras enskild genom antingen äktenskapsförord eller genom villkor i arv, testamente eller gåva (7 kap. 2 § ÄktB). Även surrogat för enskild egendom är enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Huvudregeln är alltså att allt giftorättsgods ska ingå i en bodelning och fördelas mellan makarna, oavsett vem som bidragit mest till hushåll etc.

Skevdelningsregeln

I den mån det med hänsyn till äktenskapets längd, ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt inte är skäligt att giftorättsgodset delas upp som ovan beskrivet kan bodelning istället göras så att maken som har mest egendom får behålla mer av detta (12 kap. 1 § ÄktB). Ett kortvarigt äktenskap är det om man varit gifta mindre än fem år som huvudregel. I dessa fem år räknas även in om man varit sambo innan man gift sig, man ska alltså varit sambo/gifta mindre än fem år. Man använder sedan en "trappmodell" för att räkna ut hur mycket av giftorättsgodset som inte ska delas, ⅕ av giftorättsgodset går till bodelning för varje år man varit gift/sammanboende. När man talas om ekonomiska förhållanden är det främst förmögenhet man talar om. Den ena maken ska ha betydligt mycket mer förmögenhet än den andra. "Omständigheterna i övrigt" kan exempelvis vara om någon av makarna fått ett arv precis i slutet av äktenskapet eller om en av makarna har väldigt stora studieskulder. Det är väldigt ovanligt att skevdelningsregeln används om makarna varit gifta/sammanboende i mer än fem år. Jag skulle även säga att den används när det gäller att ena maken har större förmögenhet, inte om den ena maken har större inkomst och har bidragit mer till hushållet.

Sammanfattning

Det är ganska troligt att kvinnan har rätt till 50% vid en skilsmässa även om hon inte bidragit lika mycket. Om det finns enskild egendom har hon inte rätt till 50% av denna dock. En möjlighet är att åberopa skevdelningsregeln, men man når oftast framgång med detta om man varit gift/sammanboende mindre än fem år och om det är stor skillnad i själva förmögenheten.

Hoppas detta var till hjälp för dig! Om du har fler frågor är du välkommen att ställa en ny fråga här.

Linn Lindelöf
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll