Om en vuxen person blir våldtagen av ett barn som ej kan hållas straffrättsligt ansvarig, kan då den vuxna dömas för våldtäkt av barn istället?

Hej vill fråga om ett hypotetiskt scenario. Om en 14-åring utför en våldtäkt mot en 18-åring skulle 18-åringen isåfall göra sig skyldig till våldtäkt av barn? Jag frågar detta då en 14 inte kan dömas för brott.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I brottmålsärenden så är det omöjligt för mig att ge dig ett säkert svar på hur en domstol hypotetiskt skulle agera vid en rättegång. Däremot kan jag beskriva de grundläggande reglerna kring detta som kan ge viss vägledning för hur ett sådant scenario skulle kunna hanteras av en domstol.

För att en person ska kunna begå ett brott så måste den ha uppsåt att begå de handlingar som brottet innebär. Att ha uppsåt innebär enkelt förklarat att man begår handlingarna med vilja och "med flit". Man har kort sagt gjort de handlingar som brottet innebär av egen och fri vilja, för att man vill uppnå resultatet som brottet är.

I det scenario som du beskriver så menar du att ett en 14-åring, som då räknas som barn våldtar en 18-åring som inte räknas som ett barn. För att det ska räknas som en våldtäkt så innebär det att den sexuella handlingen som 14-åringen utförde på 18-åringen ska ha skett utan samtycke. I ditt fall så kan alltså 18-åringen inte ha haft någon egen och fri vilja att ha t.ex. samlag med 14-åringen, för då skulle inte detta rubriceras som våldtäkt.

Detta gör att 18-åringen rimligtvis inte kan dömas för våldtäkt mot barn, i och med att 18-åringen inte hade något uppsåt att ha en sexuell relation av något slag med 14-åringen. Utan det var 14-åringen som tvingade sig på 18-åringen.

Kortfattat bör det därmed inte vara möjligt för en 18-åring som blir våldtagen av en 14-åring att dömas för våldtäkt av barn för samma sexuella händelse som var en våldtäkt på 18-åringen av 14-åringen. Detta på grund av att det är 14-åringen som begått ett brott som den dock inte kan straffas för i och med sin ålder i det scenario du beskriver.

Du har dock beskrivit ytterst lite i ditt scenario, varav jag inte kan göra en adekvat bedömning av situationen. Utan jag har i mitt svar utgått från att det är rätt bedömning att en våldtäkt skett av 14-åringen på 18-åringen, vilket egentligen är en egen utredning i sig. Därmed kan det vara så att mitt svar är felaktigt, för att jag inte vet mer än den informationen jag fått i frågan, samt att det aldrig går att veta med säkerhet hur en domstol skulle ställa sig till frågan.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Elin EnglundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo