Om en förälder inte följer hur boendet för barnet reglerats

2017-09-13 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Min man och hans ex har ett barn på 5 år tillsammans. Dem har delad vårdnad men min man har pojken varannan helg tor-sön. Finns det någon lag eller hjälp man kan få ifall hon väldigt ofta på eget initiativ utan att fråga förbjuder min man att ha sitt barn helgen då han har rätt att ha honom och skyller på att han kan ha barnet två andra helger i rad?Min man vill inte vänta med att se sin son så länge och vill dessutom kunna genomföra det han planerat för dem de helgerna utan att hon väldigt ofta ska prioritera sonens ungänge med andra istället för sin far. Min man varken dricker eller är på något sätt ett dåligt ungänge för sin son så hon har inga anledningar till att undanhålla sonen så som hon gör. Vad kan vi göra?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I frågan framkommer det inte om boendet med barnet reglerats i en dom från tingsrätten eller om föräldrarna tidigare enats om detta själva.

I det fall en dom från tingsrätten reglerar boendefrågan, skall denna dom förstås följas av bägge parter såvida inte föräldrarna senare överenskommit om något annat. Din man kan vända sig till tingsrätten om inte boendet följs i enlighet med domen varpå tingsrätten kan besluta om att mamman vid vite blir förpliktigad att följa det som fastställts. Tingsrätten kommer då även att beakta huruvida det finns omständigheter som förändrats sedan boendet fastställdes och om det finns skäl att förändra boendet. Du nämner att lämpligheten av din man som boendeförälder inte bör ifrågasättas och att det är mamman som strular. Detta kan indikera på att tingsrätten bedömer att boendet för barnet inte minskar hos sin pappa. Bedömningen görs däremot enbart med barnets bästa i fokus. Följer mamman inte det som sedan fastslås, kan vitet utdömas av domstol. I undantagsfall kan även tingsrätten besluta om att polis ska hämta barnet.

Har parterna inte en dom gällande boendefrågan bör din man vända sig till familjerätten för att få till stånd ett samarbetsavtal först och främst. Uppnås inte här ett samförstånd, får parterna vända sig till domstol som då avgör i frågan vad som är lämpligast för barnet.

Eftersom föräldrarna har gemensam vårdnad bör de i första hand kunna enas om barnets boende genom att samtala med varandra. Har de så stora samarbetssvårigheter att de inte själva kan lösa situationer som dessa, finns risken att domstolen bedömer att ensam vårdnad för någon av föräldrarna är bättre utifrån ett barnperspektiv. Eftersom utgångspunkten är att barnet mår bra av att båda föräldrarna är delaktiga och närvarande, bör föräldrar i första hand tänka på att komma överens för barnet skull. Om detta inte går, får som sagt domstolen vara med och avgöra vad som är bäst för barnet ifråga om umgänge, boende och vårdnad.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Therese Yngwe
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1749)
2021-07-31 Förälder som motsätter sig utökat umgänge eller växelvist boende
2021-07-31 Nekat umgänge på grund av befarat missbruk
2021-07-31 Har man en skyldighet att tvinga barnet och träffa umgängesföräldern?
2021-07-31 Undanhålla barnets pass vid gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (94588)