Om en domstol i ett annat land inte följer lagarna kan jag då klaga hos ett annat land/instans?

2020-09-28 i Domstol
FRÅGA
Om en domstol i ett annat land inte följer lagarna kan jag då klaga hos ett annat land/instans?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om du känner att en domstol i ett land inte följer lagarna och du anser att dina mänskliga rättigheter har kränkts och att du har blivit illa behandlad kan du inte klaga hos ett annat land/instans. Det du däremot kan göra är att gå till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. Europadomstolen är en del av av Europarådet och Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna - även kallat Europakonventionen.

För att kunna klaga hos Europadomstolen krävs det dock först att alla inhemska rättsmedel är uttömda. Dvs. målet måste ha prövats i tingsrätten, hovrätten och högsta domstolen innan du kan ta vidare målet till Europadomstolen. Att målet prövas i Europadomstolen innebär vidare inte att domen ändras och får annat utfall utan det innebär endast att domstolen konstaterar att en kränkning har skett. Domstolen kan däremot även berättiga skadestånd för eventuella skador som kränkningen har orsakat.

Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!

Hälsningar,

Sara Hrnic
Fick du svar på din fråga?