FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente26/02/2019

Om det inte framgår av testamentet om en ärver med fri förfoganderätt eller full äganderätt, vad gäller?

Vi har ett inbördes testamente som lyder: "Den av oss som överlever den andre skall erhålla den avlidnes kvarlåtenskap, av vad slag den vara må"

Vi undrar, betyder det med fri förfoganderätt, eller kan det tolkas som med full äganderätt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att kunna svara på din fråga kommer jag använda mig av ärvdabalken (ÄB).

Om det inte går att utläsa ur testamentet i vilken form kvarlåtenskapen ska ärvas så ska testamentet tolkas i enlighet med testatorns vilja (ÄB 11 kap. 1 §). Testatorn är den som upprättat testamentet och i det här fallet är det alltså ni. Eftersom det inte står ordagrant om kvarlåtenskapen ska ärvas med fri förfoganderätt eller full äganderätt så får en tolkning av omständigheterna i just ert fall göras. Detta kan bland annat handla om vilken relation ni har till varandra eller om ni har några barn som ska ärva. Vad som gäller i ert fall kan jag alltså inte säga med säkerhet.

Istället skulle jag rekommendera att ni gör ett tillägg eller en ändring i era testamenten. Det skulle innebära att ni helt enkelt skriver ut hur kvarlåtenskapen ska ärvas. Detta är bra att göra för att förtydliga och på så sätt se till så att era testamentet tolkas på det sättet som ni menat. Om ni bestämmer er för att göra detta är det viktigt att tänka på att ändringen eller tillägget följer samma formkrav som upprättandet av testamentet krävde (ÄB 10 kap. 6 §). Formkraven innebär bland annat att ändringen/tillägget ska vara skriftligt och att det bevittnas av två vittnen som närvarar samtidigt (ÄB 10 kap. 1 §).

Om ni skulle behöva hjälp med att ändra eller göra ett tillägg till era testamenten skulle jag också rekommendera att ni bokar en tid med någon av våra jurister. Jag hoppas att jag har kunnat vara till hjälp.

Med vänliga hälsningar,

Mimmi JohanssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?